CMN

CMN

Name: CMN

Website: http://cmn.online/

Facebook: https://www.facebook.com/CMN-Online-386398181415850/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9iwJJqa3-1QtjqWNR08YNQ

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/CMN

Email: ontact@cmn.online

Giới thiệu: Được thành lập vào ngày 22/05/2012, CMN Online Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) trên Internet, bao gồm: Game Online, SMS, ePayment, eCommerce, Mobile App, News, Social Network... Cung cấp đa dịch vụ giải trí trực tuyến cho cộng đồng qua nền tảng mạng xã hội (Social Network) và tin tức. Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động.

Nội dung CMN phân phối