BitLife Grouipe Challenge: Cách đăng ký và tham gia nhóm BitLife

Tham gia nhóm BitLife trong ứng dụng trò chơi BitLife khá dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tham gia nhóm BitLife!

BitLife: Làm thế nào để tham gia nhóm BitLife?

BitLife: Làm thế nào để tham gia nhóm BitLife?

Để gia nhập nhóm BitLife, bước đầu tiên bạn cần làm là sinh ra ở Miami, Florida (Hoa Kỳ). Nhấn vào nút menu chính ở phía trên bên trái -> bắt đầu cuộc sống mới -> chọn quốc gia và địa điểm; Miami, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, bạn cần có số liệu thống kê “thông minh” tốt vì bạn sẽ phải nộp đơn cho công việc nhà phát triển sau này. Bạn luôn có thể bắt đầu một cuộc sống mới – hãy tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn có được một nhân vật có chỉ số “thông minh” tốt.

Bước tiếp theo để tham gia nhóm BitLife là đăng ký vào chương trình Khoa học Máy tính tại trường đại học. Chăm chỉ học cấp 3, tốt nghiệp cấp 3 rồi mới được chọn ngành học tại trường đại học; chọn Khoa học Máy tính.

Bước thứ ba để tham gia nhóm BitLife là tìm kiếm công việc nhà phát triển ứng dụng. Nếu bạn sinh ra ở Miami, bạn sẽ có thể nộp đơn cho jr. công việc nhà phát triển ứng dụng tại nhóm BitLife. Ứng dụng BitLife được xuất bản bởi Candywriter, một studio trò chơi di động ở Miami, Hoa Kỳ. Vượt qua cuộc phỏng vấn và tham gia nhóm BitLife (Candywriter).