Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 10/04/2022

Phần mềm bảng tính như Google Trang tính có thể khá nhạy cảm với sự khác biệt về định dạng ngày tháng, vì vậy, tốt hơn hết bạn nên chọn một ngày từ lịch trực tiếp hơn là in nó ra.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhúng bộ chọn ngày vào Google Trang tính để người dùng có thể chọn ngày mong muốn từ lịch bật lên.

Tại sao lại nhúng Bộ chọn ngày vào Google Trang tính?

Có nhiều lợi ích khi sử dụng bộ chọn ngày trong Google Trang tính:

  • Điều này giúp đảm bảo rằng ngày được nhập trong một ô nhất định là hợp lệ và ở định dạng chính xác.
  • Điều này cho phép người dùng kiểm tra ngày trong tuần trước khi nhập ngày cuối cùng.
  • Nó cho phép người dùng xem ngày rơi vào ngày trong tuần hay cuối tuần.
  • Người dùng có thể kiểm tra có bao nhiêu ngày trong một tháng hoặc tính toán bao nhiêu ngày sau ngày bắt buộc mà tháng kết thúc.

Khi nào bộ chọn ngày xuất hiện trong Google Trang tính?

Bộ chọn ngày xuất hiện bất cứ khi nào người dùng bấm đúp vào ô có chứa giá trị ngày. Tuy nhiên, để điều này hoạt động, bạn cần phải chèn một ngày hợp lệ vào ô Google Trang tính.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần nhập bất kỳ số nào vào một ô, chuyển đổi ô sang định dạng ngày tháng (bằng cách đi tới Định dạng-> Số-> Ngày), rồi bấm đúp vào ô. Kết quả là một bộ chọn ngày xuất hiện bên cạnh ô được định dạng.

Cách Chèn Bộ chọn Ngày trong Google Trang tính

Một cách để hiển thị ngay lịch bật lên hoặc bộ chọn ngày là nhập ngày vào một ô ở định dạng đúng, rồi bấm đúp vào ô đó. Điều này sẽ làm cho một lịch bật lên xuất hiện bên cạnh ô, cho phép bạn chọn ngày mong muốn.

Tuy nhiên, chúng tôi thường thích hiển thị bộ chọn ngày trong ô ngày, ngay cả khi nó trống. Ví dụ: người dùng có thể cần nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của bộ chọn ngày để đảm bảo họ nhập đúng ngày ở định dạng chính xác (giả sử, nếu bạn muốn tính số ngày giữa hai ngày).

Để thực hiện việc này, chúng ta có thể sử dụng tính năng xác thực dữ liệu của Google Trang tính như sau:

  • Bấm vào ô hoặc dải ô mà bạn muốn bật lịch bật lên hoặc bộ chọn ngày.
  • Từ menu Dữ liệu, điều hướng đến Xác thực dữ liệu.

  • Cửa sổ Xác thực Dữ liệu sẽ mở ra.

  • Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh “Tiêu chí:” và chọn tùy chọn “Ngày” từ danh sách thả xuống.

  • Trong trường “Dữ liệu không hợp lệ:”, hãy chọn nút radio “Từ chối đầu vào”.

  • Nhấp vào để lưu.

Ghi chú. Bạn có thể thêm ghi chú bật lên vào một ô, nhắc người dùng bấm đúp vào ô đó để xem lịch.

Giờ đây, bạn có thể xem công cụ chọn ngày bằng cách chỉ cần nhấp đúp vào (các) ô mà bạn đã thêm xác thực dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách chèn bộ chọn ngày trong Google Trang tính khi một ngày hợp lệ đã được nhập vào một ô.

Chúng tôi cũng đã chỉ cho bạn cách sử dụng xác thực dữ liệu để luôn hiển thị bộ chọn ngày trong các ô nhất định khi người dùng nhấp đúp vào ô đó.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn đơn giản này hữu ích.

Nội dung tương tự:

Cách thực hiện kiểm tra bảo mật trên tài khoản Google của bạn

Hướng dẫn • 12/04/2022

Giống như nhiều người, cuộc sống trực tuyến của bạn có thể bị ràng buộc chặt chẽ với Google, từ tìm kiếm và Gmail ...

Cách dễ dàng thiết lập thiết bị nhà thông minh của bạn với Amazon Alexa

Hướng dẫn • 23/04/2022

(Ảnh: Shutterstock) Nội dung chính Cài đặt đơn giản Tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi Kết nối với thiết bị Echo Đặt cài đặt thiết ...

Cách tìm các chủ đề WordPress tốt nhất cho trang web của bạn

Hướng dẫn • 12/04/2022

Một trong những dịch vụ lưu trữ web phổ biến nhất thế giới, WordPress là xương sống của hàng nghìn trang web, cả nhỏ ...

Cách tạo câu chuyện trên Instagram với nhiều hình ảnh?

Hướng dẫn • 29/03/2022

Bạn đang tìm kiếm một bức ảnh đồ họa tuyệt vời cho câu chuyện trên Instagram của mình? Tất cả chúng ta đều biết ...