Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 11/04/2022

Khi làm việc với dữ liệu liên quan đến tiền trong bảng tính của bạn, có thể có lúc bạn cần chuyển đổi giữa các đơn vị tiền tệ. Tất nhiên, bạn luôn có thể google tỷ lệ chuyển đổi và sau đó nhập chúng theo cách thủ công. Tuy nhiên, một cách dễ dàng hơn là sử dụng tính năng rất tiện dụng của Google Trang tính, tính năng này sẽ tự xác định tỷ lệ chuyển đổi.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi tiền tệ trong Google Trang tính bằng cách sử dụng tính năng Google Finance.

Sử dụng GOOGLEFINANCE để chuyển đổi tiền tệ trong Google Trang tính

Tính năng GOOGLEFINANCE trong Google Trang tính là một công cụ thực sự tiện dụng giúp nhận tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực (gần như thời gian thực).

Như tên cho thấy, tính năng sử dụng dữ liệu tài chính do Google cung cấp. Vì vậy, bất kỳ tỷ lệ chuyển đổi nào bạn lập kế hoạch trên Google đều có sẵn trực tiếp trong Google Trang tính của bạn! Tất cả những gì bạn cần là công thức phù hợp.

Cú pháp của CHỨC NĂNG GOOGLEFINANCE

Cú pháp cơ bản của GOOGLEFINANCE FUNCTION như sau:

= GOOGLEFINANCE (“CURRENCY:“)

ở đâu:

 • source_currency_symbol là ba ký tự mã cho đơn vị tiền tệ bạn muốn chuyển đổi.
 • target_currency_symbol là ba ký tự mã cho đơn vị tiền tệ bạn muốn chuyển đổi.

Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển đổi đô la sang rupee, bạn sẽ nhập hàm:

= GOOGLEFINANCE (“CURRENCY: USDINR”)

Lưu ý rằng không có khoảng cách giữa hai mã tiền tệ.

Dưới đây là một số mã tiền tệ khác:

Cách sử dụng GOOGLEFINANCE để nhận tỷ giá hối đoái

Hãy xem một ví dụ. Ở đây chúng tôi có ba đơn vị tiền tệ trong cột B và chúng tôi muốn chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong cột A sang đơn vị tiền tệ trong cột B:

Dưới đây là các bước bạn cần làm theo để tính tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với ba loại tiền tệ trong cột B:

 • Chọn ô đầu tiên trong cột mà bạn muốn hiển thị kết quả (C2).
 • Nhập công thức: = GOOGLEFINANCE (“CURRENCY: USDINR”)
 • Bấm phím quay lại.

Bạn sẽ thấy tỷ giá hối đoái hiện tại để chuyển đổi USD sang Rupee Ấn Độ trong ô C2.

 • Hơn nữa, bạn thậm chí có thể bao gồm các tham chiếu ô trong các hàm bằng cách nối chúng như sau: = GOOGLEFINANCE (“CURRENCY:” & A2 & B2)
 • Bấm phím quay lại.
 • Bấm đúp vào ô điều khiển điền vào ô C2 để sao chép công thức vào phần còn lại của các ô trong cột C.

Bây giờ bạn sẽ thấy tỷ giá chuyển đổi từ đô la Mỹ sang cả ba loại tiền tệ được liệt kê trong bảng.

Làm thế nào để chuyển đổi USD sang INR với GOOGLEFINANCE

Các bước trên chỉ cung cấp cho bạn tỷ lệ chuyển đổi giữa hai loại tiền tệ, nhưng chúng không thực sự chuyển đổi tiền từ loại tiền này sang loại tiền khác. Giả sử chúng tôi có danh sách giá đô la sau đây và chúng tôi muốn chuyển đổi chúng sang INR.

Để chuyển đổi tiền trong bảng trên từ đô la sang rupee Ấn Độ, hãy làm theo các bước sau:

 • Chọn ô đầu tiên trong cột mà bạn muốn hiển thị kết quả (B2).
 • Nhập công thức:
  = GOOGLEFINANCE («TIỀN TỆ: USDINR») * A2

 • Bấm phím quay lại.
 • Bấm đúp vào ô điều khiển điền vào ô B2 để sao chép công thức vào phần còn lại của các ô trong cột C.
 • Bây giờ bạn sẽ thấy cột B hiển thị giá bằng Rupee Ấn Độ.

Lưu ý rằng chúng tôi chỉ cần nhân kết quả của hàm GOOGLEFINANCE với giá trị của ô trong cột A để chuyển đổi giá thành INR. Chỉ cần nhập các thông số của bạn cùng với chức năng GOOGLEFINANCE chung để có được tỷ lệ chuyển đổi chính xác.

Tuy nhiên, có các tham số tùy chọn khác mà chức năng GOOGLEFINANCE cho phép bạn nhập để có được chính xác những gì bạn cần. Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng nó để hiển thị tỷ giá hối đoái lịch sử.

Cách sử dụng GOOGLE FINANCE để nhận tỷ giá hối đoái trước đây

Bạn có thể thực hiện một số sửa đổi đối với chức năng GOOGLEFINANCE để nhận tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian cụ thể thay vì một ngày.

Để nhận tỷ giá hối đoái trước đây, bạn có thể định cấu hình chức năng GOOGLEFINANCE theo cú pháp sau:

GOOGLEFINANCE (“CURRENCY:“, [attribute], [start_date], [number_of_days|end_date], [interval])

Trong cú pháp trên, tất cả các tham số trong dấu ngoặc vuông là tùy chọn. Đây là ý nghĩa của chúng:

 • Tham số thuộc tính chỉ định loại dữ liệu bạn muốn nhận. Đây là một giá trị chuỗi, giá trị mặc định là “giá”. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn nhận báo giá theo thời gian thực từ Google Finance. Chúng tôi đã cung cấp danh sách các giá trị thuộc tính và ý nghĩa của chúng ở cuối hướng dẫn này.
 • Tham số start_date chỉ định ngày mà chúng tôi muốn dữ liệu lịch sử bắt đầu.
 • Trong thông số thứ tư, bạn có thể chỉ định end_date cho dữ liệu lịch sử hoặc số ngày kể từ start_date mà bạn muốn nhận dữ liệu lịch sử.
 • Tham số khoảng thời gian xác định tần suất của dữ liệu trả về. Nó có thể là “HÀNG NGÀY” hoặc “HÀNG TUẦN”, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn,

Cách sử dụng GOOGLEFINANCE để nhận dữ liệu tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian cụ thể

Hãy lấy một ví dụ để hiểu cách chức năng GOOGLEFINANCE có thể được sử dụng để lấy tỷ giá hối đoái (Đô la / Rupee Ấn Độ) từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020.

 • Chọn ô mà bạn muốn bắt đầu hiển thị tỷ giá hối đoái. Bạn không cần phải thêm tiêu đề cho các cột vì hàm tự động thêm tiêu đề cột.
 • Введите формулу: = GOOGLEFINANCE (“CURRENCY: USDEUR”, “price”, DATE (2020,10,10), DATE (2020,10,20), “DAILY”)
 • Nhấn phím quay lại

Bây giờ bạn sẽ thấy hai cột mới được chèn tự động, bắt đầu từ ô mà bạn đã nhập công thức.

Cột đầu tiên chứa ngày cho mỗi ngày từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Cột thứ hai chứa tỷ giá hối đoái vào cuối mỗi ngày. Nếu bạn muốn hiển thị tỷ giá hàng tuần thay vì tỷ giá hàng ngày, bạn có thể chỉ cần thay đổi tham số khoảng thời gian trong hàm từ HÀNG NGÀY sang HÀNG TUẦN.

Cách sử dụng GOOGLEFINANCE để nhận dữ liệu tỷ giá hối đoái trong tuần qua

Nếu bạn muốn tự động hiển thị tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian trước đây, giả sử một tuần tùy thuộc vào ngày mở trang tính, bạn có thể sử dụng hàm TODAY thay vì DATE.

Hãy xem một ví dụ mà chúng tôi muốn hiển thị động tỷ giá hối đoái trong 10 ngày trước đó, bất kể trang này được mở vào ngày nào.

Làm theo các bước sau:

 • Chọn ô mà bạn muốn bắt đầu hiển thị tỷ giá hối đoái.
 • Введите формулу: = GOOGLEFINANCE (“CURRENCY: USDEUR”, “price”, TODAY () – 10, TODAY (), “DAILY”)
 • Nhấn phím quay lại

Bây giờ bạn sẽ thấy hai cột mới được chèn tự động, bắt đầu từ ô mà bạn đã nhập công thức.

Cột đầu tiên chứa ngày cho mỗi ngày từ 10 ngày đến ngày hiện tại. Cột thứ hai hiển thị tỷ giá hối đoái vào cuối mỗi ngày.

Ở đây, hàm TODAY () trả về ngày mở tệp hiện tại. Vì vậy, mỗi khi nó được mở, chức năng này sẽ cập nhật và trả về một giá trị mới.

Một vài điểm cần nhớ

Dưới đây là một số điều quan trọng bạn cần biết để hiểu tính năng GOOGLEFINANCE:

 • Khi chúng tôi nói về tỷ giá hối đoái theo thời gian thực, bạn có thể bị trễ đến 20 phút.
 • Đối với cược trực tiếp, hàm trả về một giá trị duy nhất. Tuy nhiên, đối với tỷ lệ lịch sử, hàm trả về một mảng cùng với các tiêu đề cột.
 • Nếu bạn không cung cấp bất kỳ tùy chọn ngày nào, GOOGLEFINANCE giả định rằng bạn chỉ muốn kết quả theo thời gian thực. Nếu bạn chỉ định bất kỳ tham số ngày nào, yêu cầu đó được coi là yêu cầu dữ liệu lịch sử.

Giá trị thuộc tính và ý nghĩa của chúng

Dưới đây là một số giá trị thông số thuộc tính GOOGLEFINANCE được sử dụng phổ biến nhất:

Đối với dữ liệu thời gian thực:

 • “Priceopen” – chúng ta cần giá tại thời điểm thị trường mở cửa.
 • “Cao” – chúng tôi cần giá tối đa của ngày hiện tại.
 • “Thấp” – chúng tôi cần giá tối thiểu của ngày hiện tại.
 • “Khối lượng” – chúng ta cần khối lượng giao dịch cho ngày hiện tại.
 • “Marcetcap” – chúng tôi cần vốn hóa thị trường của cổ phiếu.

Đối với dữ liệu lịch sử:

 • “Mở” – chúng tôi cần giá mở cửa cho (các) ngày được chỉ định.
 • “Đóng” – chúng tôi cần giá đóng cửa cho (các) ngày được chỉ định.
 • “Cao” – chúng tôi cần giá cao vào (các) ngày được chỉ định.
 • “Thấp” – chúng tôi cần một mức giá thấp vào (các) ngày được chỉ định.
 • “Khối lượng” – chúng tôi cần khối lượng cho (các) ngày được chỉ định.
 • “Tất cả” – Chúng tôi cần tất cả các thông tin trên.

Bạn cũng có thể sử dụng một số thuộc tính khác. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Google Trang tính để tìm hiểu thêm.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã xem xét cách bạn có thể sử dụng chức năng GOOGLEFINANCE để nhận cả tỷ giá hối đoái theo thời gian thực và lịch sử. Chúng tôi cũng đã xem xét cách bạn có thể sử dụng tỷ giá nhận được để chuyển đổi tiền tệ trong Google Trang tính. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này là thông tin và hữu ích cho bạn.

Nội dung tương tự:

Cách xuất mật khẩu LastPass và chuyển chúng sang Dashlane

Hướng dẫn • 25/04/2022

Nếu bạn hiện đang sử dụng LastPass với tư cách là người quản lý mật khẩu và muốn dùng thử các dịch vụ khác, ...

Metaverse này là cái quái gì vậy? | PCMag

Hướng dẫn • 31/03/2022

Metaverse đang ở trên không. Mark Zuckerberg sẽ không ngừng nói về biến Facebook thành một thực thể duy nhất. Fortnite đầy xác sống ...

Xe của bạn có tự lái không? Giải thích về 6 cấp độ tự lái

Hướng dẫn • 15/06/2022

Xe ô tô tự lái đi chung đường với người lái xe ở một số thành phố, nhưng điều gì được coi là xe ...

Máy tính của bạn có thể đã được xác định nhầm là nằm ngoài mạng miền.

Hướng dẫn • 16/05/2022

Nếu đang sử dụng phiên bản Windows 10 Enterprise, bạn có tùy chọn sử dụng một công cụ có tên là Truy cập Trực ...