Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 18/11/2022

Các biên tập viên MoiNhat.Net lựa chọn và đánh giá sản phẩm một cách độc lập. Nếu bạn mua hàng thông qua các liên kết liên kết, chúng tôi có thể kiếm được tiền hoa hồng để giúp hỗ trợ thử nghiệm của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm.

PlayStation 5 sẽ có giá 499,99 đô la và PS5 Digital Edition sẽ đặt bạn trở lại 399,99 đô la. Cả hai sẽ đến vào ngày 12 tháng 11 và Sony hiện đang nhận đơn cho giai đoạn đặt hàng trước có giới hạn.

Cập nhật ngày 17 tháng 9 năm 2020

Đánh giá Star
Nội dung tương tự:

Apple MacOS Big Sur: 9 tùy chọn tinh chỉnh và tính năng đáng thử

Hướng dẫn • 02/12/2022

Bản cập nhật Apple Big Sur OS hiện có sẵn để tải xuống cho tất cả người dùng Mac, nhưng phiên bản 11 của ...

Cách khắc phục Kiểm tra trình duyệt trước khi sự cố truy cập

Hướng dẫn • 10/05/2022

KHUYẾN KHÍCH: Tải xuống công cụ này để giúp bạn sửa các lỗi Windows phổ biến một cách an toàn và tự động tối ...

Cách đặt tài khoản Instagram của bạn ở chế độ riêng tư

Hướng dẫn • 29/09/2022

Có vẻ như mọi người đang sử dụng Instagram bây giờ. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều có tài khoản Instagram ...

Cách sử dụng hàm NETWORKDAYS trong Google Trang tính

Hướng dẫn • 12/10/2022

Hàm NETWORKDAYS trong Google Trang tính rất hữu ích nếu bạn muốn biết có bao nhiêu ngày làm việc trôi qua giữa hai ngày. ...