Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 25/11/2022

Thay đổi cách viết hoa văn bản trong Excel

Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm UPPER, LOWER hoặc PROPER để tự động thay đổi chữ hoa của văn bản hiện có thành chữ hoa, chữ thường hoặc chữ hoa phù hợp.

Chuyển đổi chữ hoa chữ thường trong Excel

Cách dễ nhất để thay đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel là sử dụng hàm UPPER. Thay vào đó, hãy sử dụng hàm LOWER để chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi văn bản thành chữ thường. Hàm UPPER được sử dụng để chuyển văn bản chữ hoa thành chữ hoa phù hợp để chỉ chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa.

Làm thế nào để chuyển đổi văn bản thành chữ hoa và chữ thường

Chèn một cột tạm thời bên cạnh cột có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi, nếu cần.

Nhập hàm RIGHT

Trong ô B1, nhập = PROPER (A1), sau đó nhấn Enter.

Nhập đúng chức năng

Công thức này chuyển đổi tên trong ô A1 từ viết hoa thành đúng. Để chuyển đổi văn bản thành chữ thường, hãy nhập = LOWER (A1). Sử dụng = UPPER (A1) khi bạn cần chuyển văn bản thành chữ hoa bằng cách thay thế A1 bằng tham chiếu ô thích hợp.

Sử dụng Flash Fill

Hoàn thành công thức trong cột mới. Cách nhanh nhất để làm điều này là chọn ô B1 và ​​sau đó nhấp đúp vào hình vuông nhỏ màu đen xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải của ô.

Sử dụng Flash Fill

Thay đổi kiểu chữ trong Microsoft Excel Chuyển đổi kiểu chữ trong MS Excel

Đánh giá Star
Nội dung tương tự:

Cách bảo vệ ngôi nhà thông minh của bạn khỏi tin tặc

Hướng dẫn • 03/11/2022

Ngôi nhà thông minh của bạn là một kỳ quan trong tương lai, nhưng khi camera có thể bị tấn công để theo dõi ...

Cách khắc phục lỗi Google Pay “Thanh toán Pixel 7 không thành công / bị từ chối”

Hướng dẫn • 07/11/2022

Khi nói đến thanh toán, có nhiều giải pháp được sắp xếp hợp lý trong thế giới ngày nay để giúp bạn thanh toán ...

Cách xóa nhanh tin nhắn cũ trên Facebook

Hướng dẫn • 06/11/2022

Facebook cố gắng quá nhiều để nhắc bạn về quá khứ. Bạn có nhớ buổi hòa nhạc mà bạn đã tham dự ba năm ...

Cách tắt xác nhận đã đọc trong tin nhắn Microsoft Teams

Hướng dẫn • 24/11/2022

Cộng tác trực tuyến dễ dàng hơn khi bạn có một công cụ đáng tin cậy như Microsoft Teams. Bạn có thể giao tiếp ...