Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 21/10/2022

Khi làm việc với dữ liệu trong Google Trang tính, bạn có thể cần phải hợp nhất một số ô cụ thể (hoặc hợp nhất các ô thành hai cột). Có một số cách để thực hiện việc này với các công thức trong Google Trang tính.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để hợp nhất các ô trong Google Trang tính bằng cách sử dụng các công thức đơn giản.

Vậy hãy bắt đầu!

Hợp nhất các ô mà không có dấu phân tách

Có một số công thức thực sự đơn giản trong Google Trang tính mà bạn có thể sử dụng để kết hợp các ô và cột.

Giả sử bạn có tập dữ liệu được hiển thị bên dưới và bạn muốn kết hợp cột A và B và nhận được kết quả trong cột C.

Dưới đây là công thức sẽ thực hiện điều này: = A2 và B2
Công thức trên sử dụng toán tử dấu và (&) để kết hợp các giá trị trong ô A2 và B2.

Bạn cũng có thể sử dụng công thức CONCATENATE bên dưới để hợp nhất hai ô trong Google Trang tính:

= CONCATENATE (A2; B2)

Công thức CONCATENATE ở trên chỉ lấy các giá trị bạn muốn nối và cho bạn kết quả.

Hợp nhất các ô bằng dấu phân cách (dấu phẩy / dấu cách)

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ muốn hợp nhất các ô nhưng có dấu phân cách giữa chúng. Nó có thể là dấu cách, dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang.

Một lần nữa, điều này có thể được thực hiện với các công thức đơn giản bằng cách chỉ định dấu phân cách khi hợp nhất các ô.

Giả sử bạn có tập dữ liệu được hiển thị bên dưới và bạn muốn hợp nhất các ô trong cột A và B bằng dấu gạch ngang giữa chúng.

Dưới đây là công thức sẽ thực hiện việc này: = A2 & “-” & B2
Trong công thức trên, tôi đang nối ba phần tử: ô A2, dấu phân cách (dấu gạch ngang phải được đặt trong dấu ngoặc kép) và ô B2.

Bạn cũng có thể làm tương tự với công thức CONCATENATE, nơi bạn cần chỉ định dấu phân cách bên trong công thức (trong dấu ngoặc kép):

= CONCATENATE (A2; “-“; B2)

Mặc dù tôi đã xem qua một ví dụ trong đó tôi chỉ hợp nhất hai ô, bạn có thể sử dụng cùng một logic khi hợp nhất nhiều ô.

Hợp nhất các ô được phân tách bằng dấu ngắt dòng

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn hợp nhất các ô nhưng phải ngắt dòng giữa nội dung của mỗi ô.

Ví dụ: giả sử bạn có dữ liệu địa chỉ như được hiển thị bên dưới, trong đó mỗi phần tử của địa chỉ (tên, đường phố, thành phố và tiểu bang) nằm trong một ô riêng biệt và bạn muốn nối chúng.

Nhưng thay vì có một dòng văn bản dài, bạn muốn mỗi dòng nằm trên một dòng riêng biệt trong cùng một ô.

Điều này cũng có thể được thực hiện với một công thức đơn giản, trong đó bạn sẽ cần sử dụng ký tự dòng mới làm dấu phân cách.

Sau đây là công thức sẽ hợp nhất các ô và cũng chèn dấu ngắt dòng giữa nội dung của mỗi ô.

= A2 & char (10) & B2 & char (10) & C2 & char (10) & D2
Mặc dù công thức trên sẽ chèn một dấu ngắt dòng, nhưng bạn sẽ chỉ thấy nó khi bật tính năng đóng gói văn bản trong các ô. Để bật tính năng gói văn bản, hãy chọn tùy chọn Định dạng từ menu, sau đó nhấp vào Gói Văn bản -> Gói.

Công thức trên sử dụng CHAR (10) để lấy ký tự dòng mới như một phần của kết quả.

Bạn cũng có thể nhận được kết quả tương tự bằng cách sử dụng công thức TEXTJOIN sau:

= UNION (CHAR (10) ,, A2: D2)

Công thức TEXTJOIN có thể lấy một mảng ô và kết hợp toàn bộ trong khi có dấu phân cách / dấu phân tách được chỉ định giữa tất cả các ô.

Hợp nhất các ô với văn bản và số (hoặc văn bản và ngày tháng)

Một lĩnh vực mà bạn có thể gặp rắc rối là hợp nhất các ô chứa văn bản và số, đặc biệt khi các số được định dạng theo một cách nhất định.

Ví dụ: giả sử tôi có tập dữ liệu dưới đây, trong đó tôi có dữ liệu văn bản (Bộ phận) trong cột A và dữ liệu số (Chi phí) trong cột B. Ngoài ra, dữ liệu chi phí trong cột B được định dạng để hiển thị giá trị phần trăm với hai dấu thập phân.

Hãy để tôi nối hai ô này bằng cách sử dụng một ký hiệu đơn giản và (với dấu gạch ngang làm dấu phân tách) theo công thức sau: = A2 & “-” & B2
Bạn có thấy một vấn đề?

Dữ liệu số được hiển thị dưới dạng dấu thập phân, định dạng không còn nữa.

Điều này là do Google Trang tính lưu trữ các số trong một ô theo một cách nhất định (back-end) và bạn có thể chọn định dạng và hiển thị các số đó trong một ô theo những cách khác nhau. Ví dụ: khi tôi định dạng một ô để hiển thị giá trị 42,6%, nó được lưu trữ dưới dạng 0,426 trong phần phụ trợ.

Cả hai giá trị này đều giống nhau, chỉ là cách chúng xuất hiện trong ô sẽ phụ thuộc vào định dạng của ô.

Vì vậy, khi bạn hợp nhất các ô đó (với các số được định dạng theo một cách nhất định), định dạng sẽ biến mất.

Nhưng nếu bạn muốn giữ nguyên định dạng thì sao?

Sau đó, bạn cần thay đổi một chút công thức và sử dụng một hàm khác trong đó – hàm TEXT.

Trong ví dụ trên, nếu tôi muốn hiển thị một số dưới dạng phần trăm có hai chữ số thập phân, tôi có thể sử dụng công thức sau:

= A2 & “-” & ТЕКСТ (B2; “#. 00%”)
Trong công thức trên, tôi đã sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi số thành văn bản có định dạng cụ thể trước tiên. Và định dạng này cũng được chỉ ra trong công thức (trong dấu ngoặc kép). Điều này đảm bảo rằng bạn thấy dữ liệu giống như trong các ô đã hợp nhất.

Theo tùy chọn, bạn cũng có thể thay đổi định dạng của công thức để hiển thị số ở định dạng khác.

Dưới đây là một ví dụ khác mà tôi có tên trong cột A và ngày sinh của họ trong cột B.

Dưới đây là công thức sẽ hợp nhất hai ô này (với dấu gạch ngang làm dấu phân tách). A2 & “-” và B2
Như bạn có thể thấy, ngày được chuyển đổi thành một số cơ bản, đây không phải là những gì bạn muốn nếu thay vào đó bạn đang mong đợi một giá trị ngày sinh.

Đây là công thức để sắp xếp nó theo:

= A2 & “-” & TEXT (B2; “dd-mmm-yyyy”)
Công thức trên nối hai ô, nhưng cũng sử dụng công thức TEXT để chỉ định ngày sẽ trông như thế nào. Xin lưu ý rằng ở đây bạn có thể thay đổi định dạng và tùy chỉnh hiển thị ngày theo cách bạn muốn.

Ví dụ: nếu tôi muốn hiển thị tên đầy đủ của tháng, tôi sẽ sử dụng công thức dưới đây:

= A2 & “-” & TEXT (B2; “dd-mmmm-yyyy”)

Hoặc, nếu tôi muốn hiển thị ngày ở định dạng ngày 12 tháng 10 năm 1985, tôi có thể sử dụng công thức sau:

= A2 & “-” & TEXT (B2; “mmmm dd, yyyy”)

Sử dụng công thức TEXT đảm bảo rằng dữ liệu số của bạn được biểu diễn theo cách bạn muốn, không chỉ giá trị cơ bản.

Dưới đây là một số cách bạn có thể kết hợp các ô trong Google Trang tính. Nếu bạn cần hợp nhất các cột (một hoặc nhiều), bạn có thể sử dụng các công thức tương tự và áp dụng chúng cho tất cả các cột.

Hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích!

Đánh giá Star
Nội dung tương tự:

Merge Gardens: Hướng dẫn cách chơi nhận được nhiều quà tặng

Hướng dẫn • 22/09/2022

Bài viết này đề cập đến “cách chơi Merge Gardens”, về các sinh vật, trứng, cơ chế hợp nhất và các khía cạnh khác ...

Sửa lỗi Thanh toán Google OR-CCSEH-21 và OR-CCSEH-26

Hướng dẫn • 09/09/2022

Việc thêm phương thức thanh toán, cho dù đó là thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng trên Google ...

Làm thế nào để không quá áp lực bản thân với sự uể oải trong thế giới mới làm việc tại nhà

Hướng dẫn • 27/10/2022

Ứng dụng nhắn tin doanh nghiệp Slack giúp giao tiếp nhóm dễ dàng hơn nhiều so với email. Bản cập nhật giao diện mới ...

Xem trực tiếp: Cách phát sự kiện Apple iPhone 13

Hướng dẫn • 01/10/2022

CẬP NHẬT: Đây là tất cả mọi thứ mà Apple đã tiết lộ ngày hôm nay. Xem toàn bộ sự kiện trong video dưới ...