Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 02/05/2023

Hướng dẫn này rất hữu ích nếu bạn muốn chuyển đổi một số cột thành một ký tự cột. Ví dụ: cột 5 trong Google Trang tính cũng là cột E.

Mặc dù các ký tự cột được hiển thị ở hàng trên cùng, không có hàm nào được xây dựng chỉ để chuyển đổi một số cột thành một ký tự cột. Không giống như hàm COLUMN, có thể lấy số cột của một ô cụ thể.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét hai cách kết hợp các tính năng trong Google Trang tính cho phép bạn chuyển đổi một số cột thành một ký tự cột.

Hầu hết:

 1. SUBSTITUTE + АДРЕС (ĐỊA CHỈ)
 2. REGEXEXTRACT + АДРЕС (ĐỊA CHỈ)

Tắt nhanh chức năng ADDRESS

Hàm trả về một tham chiếu đến một ô hoặc địa chỉ dưới dạng văn bản hoặc một chuỗi theo số hàng và cột được chỉ định.

Chúng tôi viết hàm ADDRESS như sau:

= ĐỊA CHỈ (hàng, cột, [absolute_relative_mode])

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu ngữ cảnh hàm:

 • Row (hàng) đại diện cho số hàng của tham chiếu ô.
 • Column (cột) đại diện cho số cột của tham chiếu ô. Ví dụ: “A” là cột được đánh số “1”.
 • [Absolute_relative_mode] là chỉ báo cho biết tham chiếu ô là hàng hay cột tuyệt đối. Thuộc tính này là tùy chọn.

Dưới đây là các liên kết cho chế độ tương đối tuyệt đối:

Để có giải thích chi tiết hơn và các ví dụ khác về cách sử dụng hàm ADDRESS, hãy xem bài viết của chúng tôi để tìm hiểu thêm!

Nhận ký tự cột với hàm SUBSTITUTE

Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản hiện có bằng văn bản mới.

Chúng tôi viết hàm SUBSTITUTE:

= SUBSTITUTE (cell_to_search, search_for, Replace_with)

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu ngữ cảnh hàm:

 • Cell_to_search là ô bạn muốn thực hiện thay đổi. Điều này cho chức năng biết ô nào bạn muốn tìm để thực hiện các thay đổi cần thiết.
 • search_for là văn bản bạn muốn thay thế. Điều này cho hàm biết bạn muốn thay đổi văn bản nào trong ô.
 • Replace_with là văn bản bạn muốn thay thế văn bản search_for.

Để hiểu rõ hơn về hàm, đừng quên đọc bài viết về hàm SUBSTITUTE của chúng tôi nhé!

Tương thích với các chức năng SUBSTITUTE và ADDRESS. Trong trường hợp này, hàm ADDRESS sẽ là thuộc tính cell_to_search.

ví dụ 1

 • Chỉ cần nhấp vào ô mà bạn muốn viết hàm của mình. Trong ví dụ này, nó sẽ là B2.

 • Bắt đầu hàm của bạn bằng dấu bằng =, theo sau là tên của hàm, SUBSTITUTE và sau đó là dấu ngoặc đơn mở (.

 • Sau đó, chúng tôi thêm hàm ADDRESS làm thuộc tính đầu tiên là cell_to_search và sau đó thêm một dấu ngoặc nhọn khác (.

 • Sau đó thêm “1” vào hàng và chọn A2 làm cột. Đừng quên chèn dấu phẩy giữa hai thuộc tính này một cách riêng biệt.

 • Thêm một dấu phẩy khác để phân tách cột khỏi chế độ_tương quan tuyệt đối. Sau đó, chúng tôi chèn “4” làm tham chiếu, làm cho hàng và cột của nó tương đối. Đóng hàm ADDRESS bằng dấu ngoặc đơn đóng).

 • Sau đó, chúng tôi sẽ nhập “1” làm thuộc tính search_for. Đừng quên thêm dấu phẩy để phân tách các thuộc tính với nhau!

 • Cuối cùng, chúng ta sẽ chèn ký hiệu “” “vào công thức. Nếu chúng tôi không chèn bất kỳ ký tự nào giữa ký tự không trích dẫn trong trích dẫn, chúng tôi sẽ thay thế “1” bằng không.

 • Sau các bước sau, thông tin đầu vào của bạn sẽ giống như sau:

Đối với những người bị lạc, đừng lo lắng! Hãy giải thích cách một công thức có thể trả về với các giá trị này.

Nếu bạn chỉ nhìn vào hàm ADDRESS, các giá trị trả về sẽ giống như sau:

Nó cũng giống như nhập một số là “3” thay vì chọn A4 làm đầu vào cho cột.

Tiếp theo, bằng cách thêm hàm SUBSTITUTE, chúng tôi đã thay thế “1” bằng C1. Làm cho giá trị trả về cuối cùng chỉ hiển thị “C”.

Một lưu ý nữa: chúng ta cần nhập 4 làm đầu vào cho chế độ_tương quan tuyệt đối. Nếu chúng ta nhập 1, 2 hoặc 3, giá trị trả về sẽ không chỉ là ký tự cột.

Dưới đây là một ví dụ để bạn thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nhập 1 làm chế độ_tương đối_có_tuyệt đối.

“1” vẫn sẽ được thay thế bằng không. Tuy nhiên, vì 1 đại diện cho “hàng” và “cột” được trả về là tuyệt đối, $ sẽ được hiển thị.

Nhận ký tự cột với chức năng REGEXEXTRACT

Hàm REGEXEXTRACT trích xuất một chuỗi văn bản cụ thể từ dữ liệu đã cho.

Chúng tôi viết hàm REGEXTRACT như sau:

= REGEXEXTRACT (văn bản, biểu_thức_chính_phục)

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu ngữ cảnh hàm:

 • Văn bản là ô mà bạn muốn đối sánh với biểu thức chính quy. Trong ví dụ của chúng tôi ở trên, đây sẽ là A2: A8.
 • Regular_expression là từ chúng ta muốn đối sánh với văn bản.

Chức năng REGEXEXTRACT rất hữu ích, hãy thử nếu bạn quan tâm!

Hãy kết hợp các chức năng REGEXEXTRACT và ADDRESS. Trong trường hợp này, hàm ADDRESS sẽ là một thuộc tính văn bản.

ví dụ 1

 • Chỉ cần nhấp vào ô mà bạn muốn viết hàm của mình. Trong ví dụ này, nó sẽ là B2.

 • Bắt đầu hàm của bạn bằng dấu bằng =, theo sau là tên hàm, REGEXEXTRACT, sau đó mở s (.

 • Sau đó, chúng tôi sẽ thêm chức năng ADDRESS làm thuộc tính đầu tiên, đó là văn bản. Sau đó thêm một dấu ngoặc nhọn khác (.

 • Sau đó thêm “1” vào hàng và chọn A2 làm cột. Đừng quên chèn dấu phẩy giữa hai thuộc tính này một cách riêng biệt.

 • Cuối cùng, đặt các dấu ngoặc kép chưa được trích dẫn bằng ký tự “”, nhập các biểu thức chính quy mà chúng ta muốn tìm. Vì chúng tôi chỉ muốn trích xuất các chữ cái nên chúng tôi chỉ chèn các ký tự “A – Z” và +.

Lưu ý rằng hàm REGEXTRACT phân biệt chữ hoa chữ thường. Do đó, nếu chúng ta chèn “az” dưới dạng một biểu thức chính quy, thì # N / A sẽ được hiển thị. Điều này có nghĩa là không thể tìm thấy regex mà chúng tôi đã chèn trong “văn bản”.

Chúng tôi cũng đã thêm dấu + để cho biết rằng cần có ít nhất một biểu_thức_chính_phục trong văn bản hoặc các biểu thức bổ sung là tuỳ chọn.

Nếu chúng ta không thêm +, chỉ chữ cái đầu tiên của văn bản sẽ được trích xuất. Kết quả là giá trị trả về sẽ giống như sau:

 • Sau các bước sau, thông tin đầu vào của bạn sẽ giống như sau:

Bạn đã làm rất tốt! Bây giờ bạn có thể dễ dàng chuyển đổi số cột thành chuỗi cột!

Hãy nhớ xem hướng dẫn của chúng tôi về các hàm khác sử dụng biểu thức chính quy, chẳng hạn như REGEXEXTRACT, REGEXMATCH và REGEXREPLACE. Các hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn mô tả chi tiết hơn về cách hoạt động của biểu thức chính quy!

Nội dung tương tự:

FIFA Mobile 20: Hướng dẫn chơi sự kiện Weekend Tournament

Hướng dẫn • 07/04/2023

Giữa sự kiện Săn tìm kho báu, EA đã công bố mới FIFA di động 20 Giải đấu cuối tuần! Làm sắc nét các ...

Cách kết nối tai nghe và tai nghe Bluetooth

Hướng dẫn • 07/05/2023

Làm thế nào để kết nối tai nghe Bluetooth? Nếu bạn chưa tham gia cuộc cách mạng tai nghe / tai nghe không dây, ...

Gán một phím tắt cho Công cụ cắt trong Windows 10

Hướng dẫn • 22/02/2023

Nội dung chính Cách gán phím tắt cho Snipping Tool trong Windows 10 Theo mặc định, Windows 10 không gán phím tắt cho Snipping ...

Cách thêm Giấy phép lái xe hoặc ID Tiểu bang vào Apple Wallet

Hướng dẫn • 25/05/2023

Vào tháng 9 năm 2021 Thông cáo báo chí, Apple thông báo rằng các tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đã áp dụng ...