Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 11/04/2022

Hầu hết mọi người sử dụng Google Trang tính cho hai mục đích chính – xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ hoặc thực hiện các phép tính đơn giản như nhân các ô hoặc cột.

Có nhiều cách để nhân các cột (hoặc ô hoặc số) trong Google Trang tính và bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp tùy thuộc vào cách dữ liệu của bạn được cấu trúc.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn các phương pháp nhân khác nhau trong Google Trang tính.

Nhân hai số trong Google Trang tính

Nếu bạn có hai số hoặc hai ô chứa các số mà bạn muốn nhân, có một số cách để thực hiện việc này.

Sử dụng hàm MULTIPLY

Vì nhân các số là một nhiệm vụ phổ biến nên một công thức ĐẶC BIỆT đã được giải quyết trong Google Trang tính (nó không có trong MS Excel, trong trường hợp bạn đang thắc mắc).

Giả sử bạn muốn nhân hai số (12 và 14), bạn có thể sử dụng công thức sau:

= NHIỀU (12,14)

Công thức MULTIPLY này rất hữu ích khi bạn chỉ có hai số và muốn nhanh chóng nhận được kết quả.

Trong khi tôi đã mã hóa cứng các số trong công thức trong ví dụ trên, bạn cũng có thể tham khảo các ô có các giá trị đó.

Ví dụ: nếu ô A1 có 12 và ô A2 có 14, bạn có thể sử dụng công thức dưới đây để nhận kết quả:

= MULTIPLY (A1; A2)

Công thức MULTIPLY có thể hoạt động với hai đối số, nhưng nếu bạn có nhiều hơn hai, công thức này sẽ gây ra lỗi. Ngoài ra, bạn có thể nhân hai kết quả công thức hoặc phạm vi được đặt tên tham chiếu đến một ô.

Sử dụng toán tử NHIỀU

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử nhân (dấu hoa thị) để nhân nhanh hai hoặc nhiều ô / số trong Google Trang tính.

Giả sử bạn muốn nhân hai số (12 và 14), bạn có thể sử dụng công thức sau:

= 12 * 14
Nếu các giá trị này nằm trong ô A1 và A2, bạn có thể sử dụng công thức sau: = A1 * A2
Với toán tử nhân, bạn có thể nhân nhiều hơn hai giá trị. Chỉ cần sử dụng toán tử nhân giữa tất cả các giá trị bạn muốn nhân.

Ví dụ: nếu bạn có giá trị trong các ô A1, A2 và A3, bạn có thể sử dụng công thức sau:

= A1 * A2 * A3

Cũng nên nhớ rằng nếu bất kỳ ô nào trong số này trống, công thức sẽ cho bạn 0.

Một điều quan trọng cần biết khi sử dụng toán tử nhân là tôn trọng thứ tự ưu tiên. Ví dụ: nếu bạn sử dụng công thức dưới đây, nó sẽ cho bạn 170 (vì phép nhân được thực hiện trước và sau đó 2 được cộng vào kết quả):

= 12 * 14 + 2
Nếu bạn muốn cộng 2 với 14 trước rồi nhân lên, bạn cần sử dụng công thức dưới đây (trong đó dấu ngoặc đơn được sử dụng để phân tách rõ ràng các phần cần tính toán trước): = 12 * (14 + 2)
Cũng đọc: Cách tách một ô trong Google Trang tính

Nhân hai cột trong Google Trang tính

Mặc dù các ví dụ trên liên quan đến phép nhân các giá trị hoặc ô đơn lẻ, trong phần này tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhân hai cột (hoặc nhân nhiều hơn hai cột) bằng một công thức đơn giản.

Giả sử bạn có tập dữ liệu được hiển thị bên dưới và bạn muốn nhận giá trị nhân của các ô trong một hàng trong cột C.

Dưới đây là công thức sẽ thực hiện việc này: = ARRAYFORMULA (A1: A10 * B1: B10)
Vì đây là một công thức mảng, bạn chỉ cần nhập nó vào ô C1 và nó sẽ tự động điền vào các ô còn lại trong cột.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng công thức mảng, bạn không thể xóa hoặc chỉnh sửa một phần của mảng kết quả. Tuy nhiên, bạn có thể xóa toàn bộ mảng nếu muốn.

Bạn cũng có thể sử dụng công thức bên dưới để nhân các ô trong một hàng trước rồi sao chép công thức vào tất cả các ô trong một cột.

Vì công thức trên không phải là công thức mảng nên bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa các ô riêng lẻ theo ý muốn.

Nếu bạn muốn nhận tổng của tất cả các giá trị nhân trong một ô, bạn có thể sử dụng công thức SUMPRODUCT bên dưới:

= SUMPRODUCT (A1: A10 * B1: B10)

Vì vậy, có một số cách để nhân lên trong Google Trang tính. Tùy thuộc vào việc bạn muốn sử dụng nhiều ô hay nhiều cột, bạn có thể chọn hàm MULTIPLY hoặc toán tử.

Hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích.

Nội dung tương tự:

Đây là cách theo dõi liên hệ sẽ hoạt động trên iPhone và điện thoại Android

Hướng dẫn • 19/04/2022

(Ảnh: Shutterstock) Nội dung chính Cập nhật hệ điều hành của bạn và đăng ký Cài đặt ứng dụng và đồng ý Nghe báo ...

Vì vậy, bạn đã bị bắt: Phải làm gì khi dữ liệu cá nhân của bạn được công khai

Hướng dẫn • 31/03/2022

(Фото Songaboutsummer / Shutterstock) Nội dung chính Rò rỉ dữ liệu thường xảy ra như thế nào? Tại sao bạn cần quan tâm? Mật ...

Hỗ trợ kỹ thuật gia đình: Cách thiết lập Amazon Echo cho người khác

Hướng dẫn • 18/06/2022

Bạn đang cân nhắc mua Amazon Echo cho một người nào đó bên ngoài nhà của bạn. Có thể bạn đang mua nó như ...

Cách sử dụng bàn phím một tay trên iOS 11

Hướng dẫn • 06/04/2022

Bạn đã cập nhật iPhone hoặc iPad của mình lên iOS 11. Cùng với một loạt các tính năng và cải tiến mới, có ...