Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 07/04/2022

Google Trang tính sử dụng các chuỗi khác nhau để biểu thị lỗi, chẳng hạn như # N / A, #REF, # DIV / 0, v.v. Những chuỗi này nhằm giúp người tạo bảng tính kiểm tra công thức của họ. Chúng cũng giúp ngừng đánh giá thêm hoạt động trong trường hợp có lỗi.

Những dòng lỗi này tuy hữu ích nhưng đôi khi chúng có thể gây khó chịu cho mắt của những người xem bình thường đang xem trang tính của bạn. Người dùng chưa có kinh nghiệm cũng có thể không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu. Vì vậy, luôn luôn là một ý tưởng hay để lập kế hoạch trước và đưa ra các giải pháp thay thế trong trường hợp công thức trả về một trong những lỗi này.

Lỗi # N / A được trả về khi hàm không thể tìm thấy khóa tìm kiếm trong phạm vi đã cho. Nó thường được trả về bởi các hàm như VLOOKUP, HLOOKUP, IFS và SUMIFS và có thể được xử lý bằng hàm IFNA.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hàm IFNA trong Google Trang tínhđể sửa lỗi # N / A.

Để chứng minh việc sử dụng hàm IFNA, chúng ta sẽ xem xét hai trường hợp sử dụng phổ biến mà hàm IFNA có thể khá hữu ích. Chúng tôi sẽ kết thúc hướng dẫn với một so sánh ngắn gọn về các tính năng của IFNA và ISNA.

Chức năng IFNA trong Google Trang tính làm gì?

Hàm IFNA trong Google Trang tính đánh giá một giá trị nhất định. Nếu giá trị là lỗi # N / A thì hàm IFNA sẽ thực hiện hành động được chỉ định. Vì vậy, hàm là một loại trình xử lý lỗi.

Cú pháp hàm IFNA

Cú pháp của hàm IFNA như sau:

IFNA (giá trị, giá trị_if_na)

Đây,

  • giá trị có thể là một giá trị trực tiếp, một công thức hoặc một tham chiếu ô
  • value_if_na là giá trị sẽ được trả về nếu tham số đầu tiên trả về # N / A! sai lầm, điều sai, ngộ nhận.

Cách sử dụng tính năng IFNA trong Google Trang tính

Bạn nên sử dụng hàm IFNA ở bất kỳ nơi nào bạn muốn công thức hoặc hàm trả về lỗi # N / A. Về cơ bản, hàm cho phép bạn chỉ định một giá trị thay thế hoặc thực hiện một hành động thay thế nếu công thức dẫn đến lỗi # N / A.

Lỗi # N / A chỉ có nghĩa là giá trị “Không có sẵn”. Điều này giúp cho hàm đang gọi biết rằng phạm vi hoặc ô mà nó đang cố gắng truy cập không khả dụng, vì vậy hàm sẽ dừng tính toán.

Hãy xem xét hai trường hợp sử dụng mà hàm IFNA có thể khá hữu ích.

Trường hợp sử dụng 1: Nếu bạn muốn hàm VLOOKUP trả về văn bản cụ thể về lỗi # N / A

Hãy xem xét bảng tham chiếu được hiển thị trong hình ảnh dưới đây:

Giả sử chúng ta muốn sử dụng một bảng riêng biệt để truy cập các ô từ bảng tra cứu ở trên dựa trên số ID trong cột E:
Sau đó, chúng ta sẽ cần sử dụng hàm Vlookup như sau:
Lưu ý rằng trong hình trên, giá trị 1345 không tồn tại trong bảng tra cứu. Vì vậy, hàm VLOOKUP chỉ trả về lỗi # N / A vì giá trị mà hàm đang cố gắng truy cập là “Không có sẵn”.

Để giúp người dùng đọc và hiểu trang tính dễ dàng hơn, có thể hữu ích khi có văn bản cho biết “Không tìm thấy” hoặc “Không khả dụng” thay vì “# N / A”.

Điều này rất dễ thực hiện với hàm IFNA. Tất cả những gì bạn phải làm là bọc hàm IFNA xung quanh công thức VLOOKUP và chuyển văn bản thay thế làm tham số thứ hai của hàm.

Ví dụ: bạn có thể thay thế công thức trong ô F2 bằng:

= IFNA (VLOOKUP (E2, $ A $ 1: $ B $ 7,2, FALSE), “Không tìm thấy”)

Đây là những gì chúng ta nhận được khi áp dụng hàm IFNA cho tất cả các ô trong cột E:

Bạn cũng có thể chọn hiển thị một ô trống thay vì lỗi “# N / A”. Trong trường hợp này, chỉ cần chuyển một chuỗi văn bản trống làm tham số thứ hai cho hàm IFNA:

= IFNA (VLOOKUP (E2, $ A $ 1: $ B $ 7,2, FALSE), “”)

Đây là những gì chúng ta nhận được nếu chúng ta áp dụng công thức trên cho tất cả các ô trong cột E:

Trường hợp sử dụng 2: Nếu bạn muốn tìm một trang tính khác, nếu kết quả VLOOKUP là # N / A! Sai lầm, điều sai, ngộ nhận

Thay vì chỉ trả về một chuỗi đã cho, hàm IFNA cũng có thể được sử dụng để chỉ định một hành động thay thế cần thực hiện khi gặp lỗi # N / A.

Ví dụ: hãy xem xét trường hợp hàm VLOOKUP lấy một giá trị từ một bảng tra cứu trên Sheet1:

Bạn có thể có các bảng tra cứu trên nhiều trang tính. Do đó, nếu hàm VLOOKUP không tìm thấy giá trị bạn đang tìm kiếm trong trang tính đã chỉ định, bạn có thể xem xét trang tính khác.

Giả sử chúng ta muốn VLOOKUP một bảng trên Sheet2 nếu chuỗi tìm kiếm không tồn tại trên Sheet1.

Để thực hiện việc này, chúng ta có thể chỉ định một công thức tra cứu khác trong tham số thứ hai của hàm IFNA, như được hiển thị bên dưới: = IFNA (VLOOKUP (A2, Sheet1! $ A $ 1: $ B $ 7,2, FALSE), VLOOKUP (A2, Trang tính 2! $ A $ 1: $ B $ 7,2, FALSE))

Bây giờ lưu ý rằng giá trị 1345 không tồn tại trong Sheet1, nhưng tồn tại trong Sheet2. Vì vậy, công thức trên sẽ trả về giá trị “Tammy” như hình dưới đây:

Sự khác biệt giữa các hàm IFNA và ISNA trong Google Trang tính

Hàm ISNA là một hàm khác có thể được sử dụng để xử lý lỗi # N / A. Tuy nhiên, có sự khác biệt nhỏ giữa chức năng IFNA và ISNA:

  • Trong khi hàm IFNA nhận hai đối số, hàm ISNA chỉ nhận một đối số, giá trị phải được tính cho lỗi # N / A. Vì vậy, cú pháp của nó là = ISNA (giá trị).
  • Hàm IFNA trả về một giá trị được hiển thị hoặc một công thức thay thế sẽ được thực thi trên lỗi # N / A, trong khi hàm ISNA trả về giá trị TRUE / FALSE tùy thuộc vào việc đối số được truyền là # N / A hay không.
  • Do đó, trong khi hàm IFNA xử lý cả việc phát hiện và sửa giá trị # N / A, thì hàm ISNA chỉ xử lý việc phát hiện.

Để xử lý lỗi, hàm ISNA phải được lồng vào bên trong hàm IF hoặc IFS, như sau:

= IF (ISNA (VLOOKUP (E2, $ A $ 1: $ B $ 7,2, FALSE)), “Không tìm thấy”, VLOOKUP (E2, $ A $ 1: $ B $ 7,2, FALSE))

Những điều cần nhớ về hàm IFNA

  • Tham số thứ hai cho hàm này là tùy chọn, vì vậy nếu bạn không chuyển giá trị cho nó, hàm sẽ trả về một chuỗi trống khi nó gặp lỗi # N / A.
  • Hàm IFNA trong Google Trang tính dành riêng cho lỗi # N / A. Vì vậy, tất cả các lỗi khác như # DIV / 0, #REF! bị họ bỏ qua. Nếu bạn muốn bắt tất cả các lỗi, bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để thay thế.
  • Bạn không nên thay thế lỗi IFNA bằng IFERROR nếu bạn mong đợi các lỗi khác. Điều này là do giá trị # N / A chỉ cho biết rằng kết quả khớp với khóa tìm kiếm bạn đang tìm không được tìm thấy trong phạm vi được chỉ định. Tuy nhiên, sử dụng IFERROR loại bỏ khả năng kiểm tra công thức cho các lỗi khác.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã đề cập đến hàm IFNA, cú pháp của nó và một số trường hợp sử dụng. Chúng tôi cũng đã giải thích khi nào thì nên sử dụng IFNA thay vì các hàm IFERROR hoặc ISNA. Chúng tôi hy vọng điều này là hữu ích.

Nội dung tương tự:

Cách bảo vệ ngôi nhà của bạn với Alexa Guard

Hướng dẫn • 16/04/2022

Nếu bạn có Amazon Echo, bạn có thể bảo vệ ngôi nhà của mình bằng một tính năng tiện dụng có tên là Alexa ...

Cách thay đổi trạng thái trực tuyến hoặc xuất hiện ngoại tuyến trong bất hòa

Hướng dẫn • 18/04/2022

Discord là một trong những nơi tốt nhất để đến nếu bạn muốn trở thành một phần của một nhóm trò chuyện. Đây là ...

Sự cố PC? Cách kiểm tra sự cố bộ nhớ trong Windows

Hướng dẫn • 03/05/2022

Windows hoạt động sai? Có thể nó bị treo, bị treo hoặc chỉ không hoạt động bình thường. Chẩn đoán một vấn đề phổ ...

Cách biết nếu ai đó đã chặn bạn trên WhatsApp?

Hướng dẫn • 26/09/2022

Nếu ai đó muốn bỏ qua bạn, họ có thể dễ dàng chặn bạn, nhưng để biết bạn có bị chặn hay không, bạn ...