Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 07/04/2022

Tính năng REPT trong Google Trang tính rất hữu ích khi bạn muốn lặp lại văn bản nhiều lần. Hàm trả về số lượng văn bản được chỉ định được liệt kê trong Google Spreadsheets.

Hãy lấy một ví dụ:

Có nhiều cách để sử dụng hàm REPT, nhưng đây là hai cách chính để hiển thị một bản demo đơn giản.

Ví dụ 1:

Như bạn có thể thấy, A2 là văn bản đã cho mà chúng tôi muốn lặp lại, B2 là số lần chúng tôi muốn lặp lại.

Sử dụng chức năng REPT (REPEAT), C2 sẽ trả về từ “dầu gội đầu” sáu lần.

Ví dụ 2:

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này bằng cách nhập trực tiếp văn bản mà bạn muốn hiển thị.

Đang nhập “|” trực tiếp vào công thức, hàm sẽ trả về số “|” liên quan đến B2.

Ví dụ 3:

Hàm REPT cũng có thể được sử dụng với nhiều hàm khác như LEN, SPLIT, ArrayFormula, JOIN và nhiều hàm khác!

Dưới đây là một ví dụ để cho bạn thấy cách bao gồm một hàm SPLIT trong một hàm REPT:

Bằng cách thêm hàm SPLIT, nó biến hàm REPT thành văn bản trong một công thức theo sau là dấu phân cách, ký tự mà chúng tôi sử dụng để phân tách văn bản thành các cột khác nhau.

Công thức này sẽ trả về mọi dấu “|” trong các cột khác nhau.

Ví dụ 4:

Bạn cũng có thể sử dụng hàm REPT (REPEAT), như một hàm IF (IF), trong một số trường hợp như một công thức logic.

Để có một bảng tính trực quan hơn để phân tích những mặt hàng nào cần được bổ sung, chúng ta có thể sử dụng chức năng REPEAT để chỉ hiển thị những mặt hàng đã hết hàng.

Thay vì chỉ lặp lại các số, chúng tôi thêm đối số boolean để chỉ hiển thị “Hàng còn ít” nếu mục còn lại ít hơn 4 đơn vị.

Sử dụng chức năng REPT

Chúng tôi viết hàm REPT như sau:

= REPT (text_to_repeat, number_of_repititions)

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu ngữ cảnh hàm:

  • Dấu bằng = là cách chúng tôi chạy bất kỳ chức năng nào trong Google Trang tính.
  • REPT () là hàm REPT của chúng tôi. Chúng ta cần thêm hai thuộc tính là text_to_repeat và number_of_repitition để nó hoạt động bình thường.
  • Text_to_repeat là văn bản / ký tự được lặp lại.
  • Number_of_repitition là số lần text_to_repeat sẽ xuất hiện.

Lưu ý rằng:

Hàm REPT không chèn khoảng trắng giữa các lần lặp lại text_to_repeat. Nếu bắt buộc phải có khoảng thời gian, thì một khoảng trắng phải được chèn vào giá trị text_to_repeat cuối cùng.

Một ví dụ thực tế về việc sử dụng hàm REPT

Hàm REPT thường được sử dụng như một hình ảnh trực quan để làm cho tập dữ liệu dễ hiểu hơn, ví dụ:

Sử dụng chức năng LẶP LẠI (REPT), bạn có thể dễ dàng xác định loại bánh ngọt nào bán chạy nhất!

Bạn có thể tạo nhiều kiểu biểu đồ ô khác nhau để trang trí trang tính Google của mình!

Cách sử dụng tính năng REPT trong Google Trang tính

Ví dụ 1:

  • Chỉ cần nhấp vào ô mà bạn muốn viết hàm của mình. Trong ví dụ này, nó sẽ là C2.

  • Bắt đầu hàm của bạn bằng dấu bằng = theo sau là tên của hàm, REPT, theo sau là dấu ngoặc đơn mở (.

  • Sau đó, chúng ta sẽ thêm nhân vật mà chúng ta muốn thêm. Trong trường hợp của chúng ta, đây là một mặt cười ?. Để truy cập bảng bàn phím Biểu tượng cảm xúc, bạn chỉ cần nhấn “phím cửa sổ” + “.” đồng thời. Sau đó, điều này sẽ xuất hiện:

  • Sau đó, đặt ký tự “” trong dấu ngoặc kép, hãy nhập ký tự mà chúng ta muốn lặp lại.

  • Sau đó, chúng tôi sẽ thêm một dấu phẩy khác để phân tách text_to_repeat khỏi number_of_repitition, sẽ là B2. Chúng tôi kết thúc công thức bằng dấu ngoặc vuông).

Công thức cuối cùng của chúng tôi sẽ giống như sau:

= REPT (“?”, B2)

  • Sau các bước sau, đầu vào của bạn sẽ giống như thế này.

Như thế này! Một cách thú vị để hiển thị dữ liệu của bạn! ?

Nội dung tương tự:

Instagram Shadowban (Shadowban 2021-2022): nó là gì và cách xóa

Hướng dẫn • 23/09/2022

Instagram shadowban là một trong những vấn đề Instagram phổ biến nhất mà người dùng phải đối mặt kể từ khi Instagram ra đời. ...

Cách giảm lượng thời gian bạn dành và lãng phí trực tuyến

Hướng dẫn • 11/06/2022

Ai cũng biết rằng mạng xã hội có thể gây nghiện một phần nào đó và thời lượng sử dụng thiết bị trung bình ...

Cách xem hai hoặc nhiều trang tính của cùng một sổ làm việc Excel cùng một lúc

Hướng dẫn • 21/04/2022

Nội dung chính Xem hai trang tính của cùng một sổ làm việc Excel cạnh nhau Cách xem nhiều trang tính trong sổ làm ...

Cách biết liệu ai đó đang theo dõi WhatsApp của bạn?

Hướng dẫn • 28/03/2022

Bạn có nghi ngờ ai đó đang sử dụng WhatsApp của bạn không? Hơn nữa, bạn sợ tài khoản WhatsApp của mình bị gián ...