Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 13/05/2023

Một dãy số được cho là ngẫu nhiên về mặt thống kê nếu nó không chứa bất kỳ mẫu nào có thể nhận biết được. Trong thống kê, tính ngẫu nhiên có thể rất quan trọng. Ví dụ, khi chọn mẫu ngẫu nhiên, thường phải sử dụng số ngẫu nhiên để đảm bảo rằng nghiên cứu không bị sai lệch.

Thật không may, việc mong đợi kết quả không thiên vị từ máy tính có thể khá xa vời.

Tuy nhiên, phần mềm bảng tính như Google Trang tính sử dụng các phương pháp và chức năng thông minh để tạo ra các số ngẫu nhiên.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét hai tính năng của Google Trang tính giúp tạo các số ngẫu nhiên:

 • Chức năng RAND
 • Hàm RANDBETWEEN

Cả hai hàm đều tạo ra các số ngẫu nhiên, nhưng khác nhau về loại đầu vào mà chúng lấy và loại đầu ra mà chúng trả về.

Sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo số ngẫu nhiên trong Google Trang tính

Hàm RANDBETWEEN của Google Spreadsheets cho phép bạn tạo các số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định. Do đó, nó cho phép bạn chỉ định giới hạn trên và giới hạn dưới, sau đó trả về một số ngẫu nhiên giữa hai số nguyên.

Cú pháp hàm RANDBETWEEN

Cú pháp của hàm RANDBETWEEN như sau:

= RANDBETWEEN ([lower_limit],[upper_limit])

Như bạn có thể thấy từ cú pháp ở trên, hàm RANDBETWEEN nhận hai đầu vào:

 • Lower_limit: Đây là một số nguyên giới hạn giới hạn dưới của phạm vi. Nó chỉ định rằng số ngẫu nhiên được tạo phải lớn hơn hoặc bằng tham số này.
 • upper_limit: Đây là một số nguyên giới hạn giới hạn trên của phạm vi. Nó chỉ định rằng số ngẫu nhiên được tạo phải nhỏ hơn hoặc bằng tham số này.

Ghi chúrằng cả upper_limit và Lower_limit phải chứa các giá trị nguyên. Đây có thể là giá trị số nguyên dạng số hoặc tham chiếu đến ô chứa số nguyên.

Không cần phải nói rằng giá trị giới hạn dưới phải nhỏ hơn giá trị giới hạn trên.

Cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Google Trang tính

Sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo số ngẫu nhiên rất đơn giản. Hãy lấy một ví dụ để xem nó hoạt động như thế nào.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo năm số ngẫu nhiên từ 1 đến 10:

 • Nhấp vào một ô trong Google Trang tính mà bạn muốn chèn một số ngẫu nhiên.
 • Nhập hàm: = RANDBETWEEN (1, 10)
 • Bấm phím quay lại.
 • Điều này sẽ hiển thị bất kỳ số nguyên ngẫu nhiên nào từ 1 đến 10 trong cùng một ô.
 • Vì chúng tôi muốn tạo 5 trong số các số ngẫu nhiên này, chỉ cần kéo chốt điền (nằm ở góc dưới cùng bên phải của ô) cho đến khi bạn đến ô thứ năm.
 • Bây giờ bạn sẽ có một bộ 5 số được tạo ngẫu nhiên từ 1 đến 10.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này để tạo số nguyên giữa bất kỳ phạm vi giá trị số nguyên nào.

Nếu bạn muốn sử dụng một giá trị số nguyên từ một ô khác trong một hàm, bạn có thể nhập một tham chiếu đến ô đó như sau:

Lưu ý rằng các hàm RANDBETWEEN và RAND không phải là hằng số. Điều này có nghĩa là chúng sẽ được tính toán lại trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong trang tính.

Nếu bạn không muốn các giá trị này được tính toán lại, bạn có thể chuyển đổi các kết quả công thức này thành các giá trị tĩnh.

Hạn chế của hàm RANDBETWEEN

Hàm RANDBETWEEN hoạt động hiệu quả khi tất cả những gì bạn cần là một tập hợp các số nguyên ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp đáng tin cậy nhất nếu bạn muốn tạo một tập hợp các số nguyên duy nhất.

RANDBETWEEN có nhiều khả năng cung cấp cho bạn kết quả duy nhất nếu bạn có một phạm vi thực sự lớn và cần tạo một số lượng nhỏ các số nguyên ngẫu nhiên.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo 10 số từ 10 đến 1000.

Hơn nữa, như đã đề cập trước đó, nó chỉ trả về số nguyên. Vì vậy, nếu bạn muốn các giá trị thập phân ngẫu nhiên, hàm RANDBETWEEN sẽ không thực sự phục vụ nhiều mục đích.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chức năng RAND thay vì các ứng dụng tương tự.

Sử dụng hàm RAND để tạo số ngẫu nhiên trong Google Trang tính

Hàm RAND trong Google Trang tính cho phép bạn tạo các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Phạm vi bao gồm 0 và loại trừ 1. Nói cách khác, bạn có thể tạo các số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1.

Cú pháp của hàm RAND

Cú pháp của hàm RAND như sau:

= RAND ()

Như bạn có thể thấy từ cú pháp ở trên, hàm RAND không có đầu vào hoặc tham số.

Cách sử dụng chức năng RAND trong Google Trang tính

Sử dụng hàm RAND để tạo số ngẫu nhiên cũng dễ dàng. Hãy lấy một ví dụ để xem nó hoạt động như thế nào.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo năm số ngẫu nhiên từ 0 đến 1:

 • Nhấp vào một ô trong Google Trang tính mà bạn muốn chèn một số ngẫu nhiên.
 • Nhập hàm: = RAND ()
 • Bấm phím quay lại.
 • Điều này sẽ hiển thị một số thập phân ngẫu nhiên từ 1 đến 10 trong cùng một ô.
 • Bạn có thể làm tròn số đến số vị trí thập phân bạn muốn hoặc bạn có thể định dạng ô để hiển thị số vị trí thập phân bạn cần.
 • Vì chúng tôi muốn tạo 5 trong số các số ngẫu nhiên này, chỉ cần kéo chốt điền (nằm ở góc dưới cùng bên phải của ô) cho đến khi bạn đến ô thứ năm.
 • Bây giờ bạn sẽ có một bộ 5 số thập phân được tạo ngẫu nhiên từ 0 đến 1.

Mặc dù hàm chỉ tạo số thập phân từ 0 đến 1, nhưng bạn có thể sửa đổi công thức để tạo cả số thập phân và số nguyên trong bất kỳ phạm vi nào.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên từ 1 đến 10, bạn có thể chỉnh sửa công thức rand ban đầu như sau:

= RAND () * (10-1) + 1

Trên thực tế, bạn có thể sử dụng hàm này để tạo các số trong bất kỳ phạm vi nào bằng cách tổng quát công thức ở trên như sau:

= RAND () * (upper_limit – Lower_limit) + Lower_limit

trong đó upper_limit là giá trị lớn nhất của phạm vi bắt buộc và Lower_limit là giá trị nhỏ nhất.

Nếu bạn muốn tạo số nguyên từ 1 đến 10 thay vì số thập phân, bạn chỉ cần đưa công thức trên vào hàm TRUNC như sau: = TRUNC (RAND () * (upper_limit – Lower_limit) + Lower_limit)

Vì vậy, để tạo các số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10, công thức của bạn sẽ giống như sau:

= TRUNC (RAND () * (10-1) + 1)
Như bạn có thể thấy, chức năng RAND là một chức năng linh hoạt hơn nhiều so với RANDBETWEEN.

Hơn nữa, vì hàm RAND sử dụng phạm vi từ 0 đến 1, nên có nhiều khả năng các số mà nó tạo ra sẽ không lặp lại (ít nhất 100.000 lần!).

Sự khác biệt giữa RAND và RANDBETWEEN

Để tóm tắt, chúng ta hãy xem xét sự khác biệt chính giữa RAND và RANDBETWEEN:

 • RANDBETWEEN nhận hai tham số xác định phạm vi mà chúng ta muốn tạo một số ngẫu nhiên. Mặt khác, RAND không lấy bất kỳ tham số nào. Nó có thể tạo ra bất kỳ số nào từ 0 đến 1.
 • RANDBETWEEN trả về giá trị số nguyên, trong khi RAND trả về giá trị thập phân.
 • Nếu phạm vi nhỏ, RANDBETWEEN ít có khả năng hơn RAND để tạo các số ngẫu nhiên duy nhất.

Thay đổi tốc độ cập nhật của RAND và RANDBETWEEN

Cả RAND và RANDBETWEEN đều là các hàm không cố định. Điều này có nghĩa là con số được tạo ra bởi hai hàm này không tồn tại lâu.

Họ tính toán lại một giá trị mới bất cứ khi nào có thay đổi trong trang tính hoặc khi trang tính được tải lại.

Hơn nữa, bất kỳ công thức nào sử dụng số được tạo bởi RAND hoặc RANDBETWEEN cũng được tính toán lại mỗi lần.

Để thay đổi tần suất tính toán lại, hãy làm như sau:

 • Bấm vào menu Tệp.
 • Chọn Tùy chọn bảng tính.
 • Trong hộp thoại xuất hiện, chọn tab “Tính toán”.
 • Nhấp vào hộp thả xuống bên dưới “Tính toán lại” và chọn tần suất bạn muốn hàm tính toán lại.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng hai loại hàm để tạo số ngẫu nhiên trong Google Trang tính – RAND và RANDBETWEEN.

Chúng tôi cũng đã giải thích sự khác biệt chính giữa hai tính năng này và cách bạn có thể áp dụng các tính năng này vào bảng tính của mình. Chúng tôi hy vọng bạn thấy các mẹo của chúng tôi và hướng dẫn này hữu ích.

Nội dung tương tự:

Mẹo về quyền riêng tư: Bảo vệ tài khoản mạng xã hội của bạn ngay bây giờ

Hướng dẫn • 03/04/2023

Nếu bạn đã đọc SecurityWatch một thời gian, tôi cho rằng bạn đang làm theo các phương pháp hay nhất về bảo mật Internet: ...

Cách thêm hoặc cài đặt và xóa ứng dụng trên LG Smart TV

Hướng dẫn • 24/02/2023

TV thông minh giúp người dùng tiếp cận nhiều nội dung hơn so với truyền hình cáp truyền thống. Với Smart TV, bạn có ...

Cách cải thiện kỹ năng đánh máy của bạn: Mẹo và ứng dụng hữu ích

Hướng dẫn • 02/06/2023

Bất kể bạn muốn theo đuổi sự nghiệp của mình trong lĩnh vực nào, kỹ năng đánh máy xuất sắc là điều cần thiết ...

Cách chặn cuộc gọi, tin nhắn và tin nhắn trong iOS7

Hướng dẫn • 23/03/2023

Hãy thành thật với bản thân một chút, phải không? Có những người hoặc công ty trong cuộc sống của chúng ta có những ...