Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 02/05/2023

Giao dịch thị trường chứng khoán chủ yếu dựa vào việc phân tích các dữ liệu trong quá khứ. Điều này đòi hỏi phải quan sát các xu hướng và xác định các mô hình để đưa ra quyết định đúng đắn. Các chỉ số như khối lượng thị trường, tâm lý thị trường, khối lượng bảng cân đối kế toán và đường trung bình động tạo nên phần lớn các phân tích thị trường.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem cách bạn có thể sử dụng bảng tính google để tính toán trung bình động (về cơ bản là đường trung bình động đơn giản) cho một hoặc nhiều tài sản trong một khoảng thời gian.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là gì?

Đường trung bình động là các chỉ báo thị trường trong ngày được sử dụng phổ biến nhất. Chúng chỉ ra các động lực và xu hướng trên thị trường. Có nhiều loại đường trung bình động có thể được sử dụng làm chỉ báo thị trường, nhưng trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào đường trung bình động đơn giản.

Đường trung bình động đơn giản là giá trung bình của giá cổ phiếu (thường là giá đóng cửa của cổ phiếu) trong một khoảng thời gian đã chọn. Khoảng thời gian này thường bằng số ngày giao dịch trong đó SMA được tính. Ví dụ: SMA được tính trong 5 ngày được gọi là SMA 5 ngày. Tương tự, bạn có thể có SMA 10 ngày, SMA 20 ngày, v.v.

SMA có thể giúp xác định xem giá cổ phiếu sẽ tiếp tục xu hướng tăng hay giảm hoặc thay đổi hướng.

Mức trung bình được coi là “di chuyển” vì nó theo dõi sự thay đổi của giá theo thời gian. Nó thường được các nhà kinh doanh sử dụng vì nó dễ hiểu và dễ tính toán.

Trung bình động trong Google Trang tính và cách tính toán

Nếu bạn muốn tính toán đường trung bình động đơn giản trong Google Trang tính, trước tiên bạn cần truy cập vào dữ liệu cổ phiếu, thường là giá đóng cửa của các cổ phiếu bạn yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong Google Trang tính, bạn có thể nhập trực tiếp thông tin này bằng chức năng GOOGLEFINANCE. Khi bạn có dữ liệu chứng khoán cần thiết, bạn có thể tiếp tục và sử dụng hàm AVERAGE để tính toán đường trung bình động đơn giản.

Hãy hiểu cách hai chức năng này – GOOGLEFINANCE và AVERAGE – hoạt động trong Google Trang tính.

Hàm GOOGLEFINANCE

Chức năng GOOGLEFINANCE được thiết kế đặc biệt để truy xuất dữ liệu giá chứng khoán. Về cơ bản, cô ấy truy cập thông tin cổ phiếu hiện tại hoặc lịch sử từ trang web Google Finance.

Cú pháp cho hàm này là:

GOOGLEFINANCE (mã, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])

Đây,

  • ticker là ký hiệu hoặc tên viết tắt tương ứng với chương trình khuyến mãi của bạn. Nó có thể bao gồm một ký hiệu chứng khoán hoặc một mã chứng khoán. Ví dụ: “NASDAQ: GOOG” đại diện cho cổ phiếu “GOOG”. Bạn cũng có thể chỉ sử dụng ký tự “GOOG”.
  • thuộc tính là giá trị bạn muốn truy cập liên quan đến mã này, chẳng hạn như “giá”, “cao”, “thấp”, “khối lượng”, v.v. Nếu bạn không chỉ định thuộc tính này, hàm sẽ nhận giá liên quan đến mã này.
  • start_date là ngày bắt đầu mà bạn muốn lấy thuộc tính từ đó
  • end_date là ngày kết thúc cho đến khi bạn muốn nhận thuộc tính. num_days là số ngày bạn muốn lấy thuộc tính. Bạn có thể chỉ định end_date hoặc num_days cho thông số này.
  • khoảng thời gian xác định tần suất bạn muốn trả lại dữ liệu. Nó có thể là “hàng ngày” hoặc “hàng tuần”.

Vì vậy, để biết giá đóng cửa của cổ phiếu GOOG, chúng tôi sử dụng hàm GOOGLEFINANCE như sau:

= GOOGLEFINANCE (“NASDAQ: GOOG”, “đóng”, DATE (2021,2,27), 10)

Hàm trên truy xuất giá đóng cửa của NASDAQ: GOOG bắt đầu từ ngày 27/02/2021 và tối đa 10 ngày sau đó.

Hàm AVERAGE

Hàm này tìm giá trị trung bình của một bộ giá trị nhất định. Cú pháp cho hàm này là:

AVERAGE (giá trị1, [value2, …])

Đây,

  • value1 là giá trị đầu tiên cần xem xét khi tính giá trị trung bình
  • value2,… là các giá trị bổ sung mà bạn muốn tính đến khi tính giá trị trung bình. Các giá trị này là tùy chọn.

Vì vậy, để tìm giá trị trung bình trong phạm vi A2: A6, chúng tôi sử dụng hàm AVERAGE như sau:

= AVERAGE (A2: A6)

Tính toán trung bình động của Google Trang tính bằng GOOGLEFINANCE và AVERAGE

Việc tính toán đường trung bình động chỉ đơn giản là tìm giá trị trung bình trong một số ngày nhất định. Giả sử chúng tôi muốn tính SMA 5 ngày cho nội dung GOOG trong tháng trước.

Để thực hiện việc này, trước tiên chúng tôi cần nhập giá đóng cửa của cổ phiếu GOOG trong tháng trước. Hàm TODAY () trả về ngày hiện tại, vì vậy chúng ta có thể sử dụng hàm này để lấy giá cổ phiếu của tháng trước như sau:

= GOOGLEFINANCE (“NASDAQ: GOOG”, “đóng”, TODAY () – 30, TODAY ())

Ở đây TODAY () trả về ngày hiện tại và TODAY () – 30 trả về ngày trước ngày hiện tại 30 ngày.

Đây là những gì công thức trên sẽ trả về:

Lưu ý rằng số hàng được hiển thị ít hơn 30. Điều này là do chức năng GOOGLEFINANCE chỉ trả về thông tin về ngày giao dịch. Bất kỳ ngày không giao dịch nào đều không được chỉ định.

Bây giờ, hãy tính toán đường trung bình động trong 5 ngày trong cột C. Chọn ô thứ 5 của cột và nhập công thức, sau đó nhấn phím quay lại:

= AVERAGE (B2: B6)

Đường trung bình động 5 ngày từ 24/08/2021 đến 30/08/2021 sẽ được hiển thị.

Bây giờ chúng tôi muốn tính toán đường trung bình động 5 ngày bắt đầu từ 24/08/2021 và kết thúc vào 22/09/2021. Do đó, chúng ta cần sao chép công thức vào phần còn lại của các ô trong cột bằng cách kéo chốt điền trên ô C6.

Như bạn thấy, trung bình động của 5 ngày tại một thời điểm được hiển thị trong cột C. Mỗi ô trong cột B hiển thị trung bình của 5 ngày trước đó.

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng kết quả trong cột C để hiểu những thay đổi trong giá đóng cửa của cổ phiếu.

Tính toán trung bình động của Google Trang tính với GOOGLEFINANCE và QUERY

Phương pháp trên rất hữu ích khi bạn muốn phân tích hoặc hình dung giá của chỉ một hoặc hai tài sản. Tuy nhiên, nếu bạn cần so sánh SMA của giá cổ phiếu cho nhiều tài sản, thì việc hiển thị tất cả giá cổ phiếu trong một số lượng lớn ngày là không khả thi lắm. Điều này sẽ chiếm quá nhiều dung lượng và trang tính của bạn trông sẽ chật chội với quá nhiều ngày tháng và số.

Một cách hiệu quả hơn là hiển thị trực tiếp SMA cho mỗi cổ phiếu trong N ngày qua. Bạn có thể đặt công thức động để giá trị luôn được cập nhật dựa trên ngày hiện tại và hiển thị SMA từ N ngày trước ngày hiện tại.

Vì vậy, nếu bạn muốn hiển thị SMA trong 5 ngày cho 6 nội dung tiếp theo, bạn có thể sử dụng kết hợp các hàm GOOGLEFINANCE và QUERY.

Bạn có thể sử dụng công thức sau: = AVERAGE (QUERY (GOOGLEFINANCE (A2, “close”, TODAY () – 5, TODAY ()), “Select Col2”))

Công thức trên sẽ tính SMA trong 5 ngày giao dịch cuối cùng trước ngày hiện tại và sẽ luôn được cập nhật các giá trị mới nhất sau mỗi 15 phút hoặc bất cứ khi nào trang được làm mới. Để nhận SMA 5 ngày cho tất cả nội dung, chỉ cần kéo công thức xuống.

Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình ở trên, thật dễ dàng để xem và so sánh các giá trị SMA cho các cổ phiếu khác nhau theo cách này.

Giải thích công thức

Để hiểu cách hoạt động của công thức trên, hãy xem qua từng lớp một, bắt đầu với công thức trong cùng:

GOOGLEFINANCE (A2, “đóng”, TODAY () – 5, TODAY ())

Chức năng này, như đã giải thích trong phần trước, chỉ cần truy xuất giá cổ phiếu tại thời điểm đóng mã chứng khoán được chỉ định trong ô A2 trong 5 ngày qua trước ngày hiện tại.

QUERY (GOOGLEFINANCE (A2, “close”, TODAY () – 5, TODAY ()), “Select Col2”)

Hàm GOOGLEFINANCE trả về cả ngày và giá, nhưng chúng tôi chỉ muốn giá cổ phiếu nằm trong cột 2. Vì vậy, chúng tôi sử dụng hàm QUERY để chỉ lấy cột thứ hai.

Hàm QUERY giúp chúng ta chạy các truy vấn giống SQL đối với một bảng nhất định. Chúng tôi chuyển phạm vi hoặc bảng mà chúng tôi muốn áp dụng truy vấn làm tham số đầu tiên và truy vấn chúng tôi muốn áp dụng làm tham số thứ hai.

Ở đây chúng ta đã chuyển bảng được trả về bởi hàm GOOGLEFINANCE làm tham số đầu tiên. Để trích xuất cột 2 từ bảng này, chúng tôi đặt truy vấn “Chọn cột 2”.

AVERAGE (QUERY (GOOGLEFINANCE (A2, “close”, TODAY () – 5, TODAY ()), “Select Col2”))

Hàm QUERY trả về giá trị của cột thứ hai (bao gồm giá cổ phiếu đóng cửa trong 5 ngày giao dịch gần nhất). Do đó, chúng tôi áp dụng hàm AVERAGE cho các giá trị trả về này để lấy SMA 5 ngày.

Ghi chú. Bạn có thể tùy chỉnh công thức này để hiển thị SMA trong bất kỳ khoảng thời gian nào bằng cách chỉ cần thay đổi giá trị của 5 thành số ngày mong muốn.

Phần Tổng kết

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách trung bình di chuyển Google Trang tínhvà hai cách để tính toán nó. Phương pháp đầu tiên hữu ích nếu bạn muốn quan sát xu hướng giá cho một hoặc nhiều tài sản, trong khi phương pháp thứ hai có thể được sử dụng khi bạn muốn so sánh SMA cho nhiều tài sản.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và dễ sử dụng.

Nội dung tương tự:

12 thủ thuật trên Lịch Google mà bạn có thể không sử dụng

Hướng dẫn • 04/04/2023

Nhiều người trong chúng ta sử dụng Lịch Google để nhắc nhở cuộc họp và các cuộc gọi Zoom vô tận, nhưng bạn có ...

Vô hiệu hóa / Vô hiệu hóa Báo cáo iPhone Rác đối với Nội dung Spam iMessage

Hướng dẫn • 07/05/2023

Với việc phát hành iOS 16, ứng dụng Tin nhắn hoặc iMessage trên iPhone đã nhận được một số cải tiến, bao gồm khả ...

Cách biết thời gian hoạt động mới nhất trên Twitter? Từng bước một

Hướng dẫn • 01/05/2023

Twitter là một nền tảng khổng lồ để chia sẻ ý kiến ​​của chúng tôi về bất kỳ chủ đề cụ thể nào, nhưng ...

Cách thay đổi trang TikTok của bạn cho bạn (FYP)

Hướng dẫn • 19/04/2023

Bạn có muốn thay đổi hoặc đặt lại FYP (Dành cho bạn) của mình trên TikTok không? Có lẽ bạn muốn ngăn nội dung ...