Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 11/04/2022

Google Trang tính đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi ra đời vào năm 2006. Có những điều vẫn khiến nhiều người dùng nản lòng, một trong những điều này là không thể xóa nhiều tab cùng một lúc trong Google Sheets.

Theo cách viết này, nếu bạn muốn xóa nhiều trang tính trong Google Trang tính, bạn sẽ phải thực hiện lần lượt từng trang. Điều này là do trong Google Trang tính, không thể chọn nhiều tab cùng một lúc (điều này rất dễ thực hiện trong Microsoft Excel).

Nếu bạn chỉ cần xóa một vài trang tính, bạn có thể thực hiện thủ công. Nhưng khi số lượng của họ tăng lên, thì sự không hài lòng với việc thiếu khả năng xóa nhiều trang tính cũng tăng lên.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn một số phương pháp bạn có thể sử dụng để xóa nhiều trang tính trong Google Trang tính, điều này sẽ yêu cầu giải pháp thay thế, macro (Google Apps Script) và tiện ích bổ sung.

Vậy hãy bắt đầu

Di chuyển các trang tính mong muốn sang một sổ làm việc mới

Đây không phải là một giải pháp nhanh chóng, nhưng nó sẽ hoạt động nếu bạn có một vài trang tính mà bạn muốn giữ lại và xóa phần còn lại.

Ý tưởng là sao chép trang tính vào sổ làm việc Google Trang tính mới (hoặc bất kỳ sổ làm việc hiện có nào) và sau đó xóa sổ làm việc hiện tại.

Giả sử bạn có tài liệu Google Trang tính như được hiển thị bên dưới và bạn chỉ muốn giữ lại trang tính chính và xóa tất cả các trang tính còn lại.

Sau đây là các bước cho việc này:

 • Nhấp chuột phải vào tab PivotTable.
 • Điều hướng đến tùy chọn Copy to
 • Nhấp vào Bảng mới.

Các bước này sẽ tạo một tài liệu Google Trang tính mới và sao chép trang tính chính vào tài liệu này.

Sau đó, bạn có thể xóa tài liệu Google Trang tính hiện có (đảm bảo trang tính đã sao chép không sử dụng các ô / công thức tham chiếu đến các trang tính đã xóa).

Bạn cũng có tùy chọn để sao chép một trang tính vào một sổ làm việc hiện có. Để thực hiện việc này, ở bước 3, hãy chọn tùy chọn Bảng tính hiện có. Sau đó, bạn có thể chỉ định bảng tính nào mà trang tính hiện hoạt sẽ được sao chép vào.

Nếu bạn muốn thực hiện việc này cho nhiều trang tính, bạn sẽ phải thực hiện từng trang một.

Mặc dù giải pháp này không sang trọng, nhưng tôi thích thực tế là nó tự động sao lưu các trang tính bạn xóa (vì bạn kết thúc với các trang tính mà bạn không muốn xóa trên một trang tính mới hoặc bất kỳ trang tính hiện có nào). trang tính).

Xóa tất cả các trang tính ngoại trừ các trang tính được chỉ định (macro)

Với một mã macro nhỏ, bạn có thể chỉ định các trang tính mà bạn muốn giữ lại, sau đó mã macro sẽ xóa mọi trang tính còn lại.

Giả sử bạn có một sổ làm việc với nhiều trang tính và bạn chỉ muốn giữ lại trang tính “Tóm tắt” và trang tính “Dữ liệu” và xóa mọi thứ khác.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng mã tập lệnh ứng dụng google bên dưới:

function DeleteAllSheets () {var ss = SpreadsheetApp.getActiveS Spreadsheet (); var sheet = ss.getSheets (); for (i = 0; i Mã macro ở trên lặp lại tất cả các trang tính trong tài liệu Google Trang tính và kiểm tra tên của chúng. Nếu tên trang tính là một trong những tên được chỉ định trong macro (trong câu lệnh trường hợp), thì nó sẽ bị bỏ qua, nếu không nó sẽ bị xóa.

Vì vậy, nếu bạn có một vài trang tính mà bạn muốn giữ lại và xóa mọi thứ khác, macro này sẽ thực hiện điều đó.

Xin lưu ý rằng không thể hoàn nguyên các thay đổi do mã Google App Script thực hiện. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao lưu phòng trường hợp bạn có thể cần những trang tính đã xóa đó trong tương lai.

Làm thế nào để chạy mã này?

Sau đây là các bước để chạy mã này trong bất kỳ tài liệu Google Trang tính nào:

 • Chọn Công cụ từ menu.
 • Nhấp vào Trình chỉnh sửa tập lệnh
 • Thao tác này sẽ mở Trình chỉnh sửa tập lệnh ứng dụng trong một tab mới.
 • Đảm bảo rằng tệp Code.gs được chọn
 • Sao chép và dán đoạn mã trên vào trình chỉnh sửa tập lệnh. Nếu mã đã có ở đó, hãy xóa nó (nếu bạn không cần) hoặc sao chép mã bên dưới nó.
 • Nhấp vào biểu tượng Lưu trên thanh công cụ.
 • Nhấp vào nút Run trên thanh công cụ.

Các bước trên sẽ chạy mã và xóa tất cả các trang tính ngoại trừ trang bạn đã chỉ định trong mã.

Google Trang tính cũng có thể yêu cầu bạn đăng nhập và cấp quyền chạy mã. Để làm điều này, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa 10 trang tính đầu tiên (hoặc N trang tính đầu tiên)

Bạn cũng có thể xóa một số trang tính nhất định trong Google Trang tính bằng cách sử dụng một mã macro đơn giản.

Dưới đây tôi có một mã xóa 10 trang tính đầu tiên (bắt đầu từ tab ngoài cùng bên trái).

function DeleteFirstNSheet () {var Spreadheet = SpreadsheetApp.getActive (); for (i = 0; i <10; i ++) {Spreadheet.deleteActiveSheet ();}};

Với mã này, bạn có trang tính đang hoạt động nào không quan trọng. Nó sẽ luôn bắt đầu từ trang ngoài cùng bên trái trong sổ làm việc và xóa số trang được chỉ định.

Đoạn mã trên sử dụng một bộ đếm (biến i) và lặp qua số trang tính đã chỉ định, bắt đầu từ bên trái. Trong mỗi chu kỳ, nó sẽ loại bỏ trang tính và chuyển sang chu kỳ tiếp theo.

Vòng lặp dừng sau số được chỉ định, là 10 trong đoạn mã trên.

Sử dụng tiện ích bổ sung

Nếu không thích ý tưởng sử dụng mã, bạn có thể sử dụng tiện ích bổ sung Google Trang tính của bên thứ ba để xóa nhiều tab.

Tôi chắc chắn rằng sẽ có những người khác, nhưng một trong những tôi đã thử nghiệm được gọi là “Trình quản lý trang tính hàng loạt”.

Đây là một tiện ích bổ sung đơn giản cho phép bạn nhanh chóng chọn các trang tính bạn muốn xóa và sau đó xóa tất cả chúng chỉ bằng một nút bấm.

Dưới đây là các bước để cài đặt tiện ích bổ sung và sau đó sử dụng nó:

 • Chọn Tiện ích bổ sung từ menu.
 • Nhấp vào Nhận tiện ích bổ sung.
 • Trong hộp thoại Thị trường không gian làm việc của Google mở ra, hãy tìm kiếm “Trình quản lý trang tính hàng loạt”.
 • Nhấp vào tiện ích bổ sung Bulk Sheet Manager và cài đặt (có thể yêu cầu quyền)
 • Sau khi cài đặt, điều hướng đến tùy chọn tiện ích bổ sung
 • Điều hướng đến tùy chọn Quản lý hàng loạt Trang tính và nhấp vào Quản lý Trang tính.
 • Trong bảng mở ra, hãy chọn trang tính bạn muốn xóa.
 • Nhấp vào nút Xóa

Các bước trên sẽ sử dụng tiện ích bổ sung để xóa tất cả các trang tính đã chọn khỏi tài liệu Google Trang tính.

Ngoài việc xóa các trang tính, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích bổ sung này để bảo vệ / bỏ bảo vệ và ẩn / hiện các trang tính.

Sau khi bạn đã thêm phần bổ trợ vào bất kỳ tài liệu Google Trang tính nào, bạn sẽ có thể sử dụng phần bổ trợ trong tài liệu Google Trang tính đó, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng phần bổ trợ này trong tất cả các tài liệu Google Trang tính khác mà bạn tạo. Nếu bạn muốn sử dụng nó trong các tệp khác, bạn sẽ phải lặp lại quy trình và cài đặt lại tiện ích bổ sung.

Hãy nhớ rằng các tiện ích bổ sung luôn thay đổi và thường bị xóa khỏi Thư viện Tiện ích bổ sung của Google. Nếu điều này xảy ra, hãy làm theo các bước tương tự ở trên và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có thể tìm thấy tiện ích bổ sung tương tự.

Vì vậy, đây là một số cách bạn có thể xóa nhiều trang tính trong Google Trang tính. Nếu bạn muốn một giải pháp thực sự đơn giản, không cần mã và không có tiện ích bổ sung, chỉ cần sao chép các trang tính vào một sổ làm việc mới / hiện có.

Và nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn, bạn có thể sử dụng mã Google Apps Script hoặc tiện ích bổ sung để xóa nhiều tab trong Google Trang tính.

Hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích.

Nội dung tương tự:

Cách kiểm tra tình trạng ổ cứng của bạn

Hướng dẫn • 07/07/2022

Mọi ổ cứng đều chết sớm hay muộn, và khi nó gần chết, bạn sẽ thấy các dấu hiệu của nó. Âm thanh lạ, ...

Làm thế nào để xem nhật thực vào mùa hè này

Hướng dẫn • 11/04/2022

Nếu bạn đã bỏ lỡ nhật thực vào tháng 8 năm ngoái hoặc bắt gặp nó và muốn lặp lại nó, bạn sẽ có ...

Cách khắc phục mã lỗi Outlook 0x8004011D

Hướng dẫn • 13/05/2022

Nếu bạn muốn sửa mã lỗi Outlook 0x8004011D, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác nhau. Outlook được nhiều người sử dụng ...

Khắc phục tình trạng đơ, đơ, giảm FPS trong trò chơi FIFA 22, các vấn đề về độ trễ

Hướng dẫn • 18/04/2022

EA Sports giới thiệu một trò chơi FIFA 22 mới với công nghệ AI, Hypermotion được cải tiến, khả năng kiểm soát bóng được ...