Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 11/05/2023

Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu văn bản trong Google Trang tính, đôi khi bạn có thể cần biết số ký tự trong một ô trong Google Trang tính. Tôi đã gặp những tình huống tương tự khi viết tiêu đề cho một bài báo, và chúng phải có tính chất nhất định.

Trong trường hợp này, tôi có thể nhanh chóng đưa các tiêu đề đó vào Google Trang tính và sử dụng công thức để đếm các ký tự.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đếm số ký tự trong một ô / phạm vi trong Google Trang tính.

Vậy hãy bắt đầu!

Đếm ký tự trong một ô trong Google Trang tính

Nó khá đơn giản – xét cho cùng, Google Trang tính có một chức năng đặc biệt để đếm các ký tự trong một ô.

Hàm LEN.

Giả sử bạn có một tập dữ liệu như dưới đây:

Dưới đây là công thức sẽ đếm số ký tự trong mỗi ô:

= LEN (B2)
Lưu ý rằng hàm LEN đếm mọi ký tự, có thể là bảng chữ cái, số, ký tự đặc biệt, dấu câu hoặc dấu cách.

Mặc dù điều này hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng đôi khi bạn có thể nhận được kết quả không chính xác do các khoảng trống ở đầu, cuối hoặc kép trong một ô.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây, hàm LEN cho kết quả là ô B6 là 27 (thay vì 25) vì có một khoảng trắng ở đầu và một khoảng trắng.

Điều này là do hàm LEN đếm tất cả các ký tự (bao gồm cả dấu cách).

Để đảm bảo bạn không đếm thêm khoảng trắng, bạn có thể sử dụng hàm TRIM cùng với hàm LEN.

Sau đây là công thức bỏ qua bất kỳ khoảng trắng đầu, cuối hoặc kép nào trong Google Trang tính:

= LEN (TRIM (A2))

Đếm các ký tự trong một phạm vi trong Google Trang tính

Bạn cũng có thể đếm tổng số ký tự trong một dải ô.

Ví dụ: giả sử bạn có tập dữ liệu bên dưới và bạn muốn đếm tổng số ký tự trong ô A2: A6

Dưới đây là công thức sẽ thực hiện điều này:

= SUMPRODUCT (LEN (A2: A6))

Công thức SUMPRODUCT ở trên được sử dụng để lấy tổng của tổng số ký tự trong toàn bộ phạm vi (được thực hiện bởi hàm LEN).

Bạn cũng có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng hàm SUM bên dưới:

= SUM (LEN (A2: A6))

Nhưng vì hàm SUM không thể xử lý mảng, bạn sẽ phải sử dụng Control + Shift + Enter thay vì Enter thông thường (giữ phím Control và Shift rồi nhấn phím Enter / Return).

Hoặc, thậm chí tốt hơn, sử dụng công thức sau:

= ArrayFormula (SUM (LEN (A2: A6)))

Đếm sự xuất hiện của một ký tự cụ thể trong Google Trang tính

Bạn cũng có thể đếm sự xuất hiện của một ký tự nhất định (hoặc chuỗi trong một ô) bằng cách sử dụng công thức.

Ví dụ: giả sử bạn muốn biết bảng chữ cái “a” đã được sử dụng bao nhiêu lần trong tiêu đề của mỗi bộ phim,

Bạn có thể thực hiện việc này bằng công thức sau:

= LEN (A2) – LEN (SUBSTITUTE (A2, “a”, “”))
Công thức trên sử dụng hàm REPLACE để xóa chữ thường “a” khỏi ô, sau đó hàm LEN đếm tổng số ký tự mà chúng ta muốn đếm.

Giá trị này sau đó được trừ cho tổng độ dài của độ dài ban đầu và điều này mang lại cho tôi số ký tự chữ cái “a”.

Lưu ý rằng hàm REPLACE phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu bạn muốn nó tính đến cả chữ thường và chữ hoa của bảng chữ cái A, bạn có thể sử dụng công thức sau:

= LEN (A2) – LEN (SUBSTITUTE (LOWER (A2), “a”, “”))

Vì vậy, bạn có thể đếm số ký tự trong một ô hoặc phạm vi trong Google Trang tính.

Hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích.

Nội dung tương tự:

Sửa lỗi Windows 10 VPN 789 nỗ lực kết nối L2TP không thành công

Hướng dẫn • 22/03/2023

KHUYẾN KHÍCH: Tải xuống công cụ này để giúp bạn sửa các lỗi Windows phổ biến một cách an toàn và tự động tối ...

Cách sửa lỗi ngữ pháp, đã xảy ra lỗi

Hướng dẫn • 27/03/2023

Không phải ai cũng thấy bức thư ngon miệng. Nhưng đôi khi bạn chỉ cần viết một cái gì đó, thậm chí bạn phải ...

Cách đăng xuất khỏi Gmail và khôi phục quyền riêng tư

Hướng dẫn • 16/05/2023

Nội dung chính 1. Chọn một nhà cung cấp email mới. 2. Sử dụng tên dễ nhận biết cho tài khoản mới. 4. Tạo ...

Hướng dẫn không chuyên về thay đổi và ẩn địa chỉ IP của bạn

Hướng dẫn • 31/05/2023

Trước khi chúng tôi bắt đầu Nội dung chính Địa chỉ IP là gì? IP của bạn tiết lộ điều gì về bạn? IP ...