Share 661 GiftCode AFK Battle : Idle Princess có nhiều Hero VIP

Bạn làm gì để nhận các mã code AFK Battle : Idle Princess mới nhất từ chúng tôi? Với các mã tối ưu nhất và đặc biệt dành cho các bạn ngay bây giờ.

GiftCode AFK Battle : Idle Princess

Tổng hợp code AFK Battle : Idle Princess

Dưới đây là danh sách các mã làm việc. Sử dụng chúng trước khi hết hạn.

PHẦN THƯỞNG
g172d1HauĐổi mã này và nhận phần thưởng

Mã đã hết hạn

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các mã đã hết hạn và lỗi thời không được sử dụng. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào khi sử dụng chúng.

PHẦN THƯỞNG
v1h4Z1Đổi mã này và nhận phần thưởng

Các mã mới sẽ được thêm vào danh sách ngay sau khi các nhà phát triển phát hành mã mới. Vì vậy, hãy tiếp tục truy cập bài viết này để nhận mã mới thường xuyên.

Code AFK Battle : Idle Princess

Cách đổi giftcode AFK Battle : Idle Princess

  • Bước 1: Vào trò chơi. Tìm kiếm Nút cửa hàng trên đầu màn hình của bạn và nhấp vào nó.
  • Bước 2: Ngay sau khi bạn nhấp vào nó, một màn hình sẽ mở ra với chú thích Nút phiếu giảm giá.
  • Bước 3: Sao chép mã từ danh sách trên và dán vào hộp. Bạn cũng có thể nhập mã theo cách thủ công.
  • Bước 4: Chỉ cần nhấp vào Nút phiếu giảm giá để nhận phần thưởng. Bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình sau vài giây và sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.

Ghi chú: Đôi khi các mã phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, hãy đảm bảo nhập các mã như chúng được liệt kê. Nếu không, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.