Chia sẻ GiftCode Craft Legend 2021 với Cách đổi đơn giản

Dưới đây là các mã và thời hạn để lấy code Craft Legend về tài khoản của bạn nhé.

Mã: 882U99 với ngày hết hạn là 4/5/2021.

2DKKU5 với hạn sử dụng đến 21/3/2021.

GiftCode Craft Legend

Cách đổi giftcode Craft Legend

Bước 1: Vào trò chơi. Tìm kiếm Nút thông báo ở góc trên cùng bên phải của màn hình và nhấp vào nó.

Bước 2: Ngay sau khi bạn nhấp vào nó, một màn hình sẽ mở ra với chú thích“Trao đổi Trove“. Nhấn vào nó.

Bước 3: Sao chép mã từ danh sách trên và dán vào hộp. Bạn cũng có thể nhập mã theo cách thủ công.