Tặng 2281 Gift Code Three Kingdoms Global War đầy đủ cho AE

Three Kingdoms Global War là một trò chơi di động được phát hành bởi ZBJoy Games. Đọc tiếp mã quà tặng Đại chiến toàn cầu Tam Quốc: danh sách mã.

Tặng 2281 Gift Code Three Kingdoms Global War đầy đủ cho AE

Toàn bộ code Three Kingdoms Global War

(Cập nhật thường xuyên về Mã quà tặng chiến tranh toàn cầu của Tam Quốc). Tổng số mã được phát hiện: +5. Trạng thái mã quà tặng đang hoạt động: x3. Đây là danh sách tất cả các mã quà tặng Tam Quốc Toàn Cầu mới:

Mã code đã ẩn! Lấy mã

Đổi mã, được thêm vào ngày 06 tháng 12 năm 2020. Sử dụng mã này trong trò chơi trước ngày 17 tháng 12 năm 2020. Sao chép mã đó: –

Mã code đã ẩn! Lấy mã

Đổi mã, được thêm vào ngày 05 tháng 12 năm 2020. Sử dụng mã này trong trò chơi trước ngày 11 tháng 12 năm 2020.

d92d1X130nwhfk”- Đổi mã này trước ngày 16 tháng 12 năm 2020.

d81d1X130nwhWr”- Đổi mã này trước ngày 9 tháng 12 năm 2020.

Mã code đã ẩn! Lấy mã

mã quà tặng này có phân biệt chữ hoa chữ thường. Đổi mã quà tặng này và nhận x200 kim cương. Mã được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2020 và sẽ không hoạt động sau ngày 5 tháng 12 năm 2020.

d76d1X130nwhSp”- mã quà tặng CD Key này có phân biệt chữ hoa chữ thường. Đổi mã quà tặng này và nhận x200 kim cương. Mã quà tặng này được phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 và sẽ không hoạt động sau ngày 2 tháng 12 năm 2020.

d84d1X130nwhNE”- Sử dụng mã quà tặng này trước ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Mã code đã ẩn! Lấy mã

Mã quà tặng CD Key này có phân biệt chữ hoa chữ thường. Đổi mã quà tặng này và nhận x5 vật phẩm đặt hàng anh hùng và x200 kim cương. Mã được phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2020 và sẽ không hoạt động sau ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Mã code đã ẩn! Lấy mã

Đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 23 tháng 11 năm 2020.

d74d1X130nwhez”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 21 tháng 11 năm 2020.

d73d1X130nwhjm”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 2 tháng 11 năm 2020.

d72d1X130nwhxy”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 17 tháng 11 năm 2020.

d71d1X130nwhkk”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 23 tháng 11 năm 2020.

d68d1X130nwhgJ”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 21 tháng 11 năm 2020.

d69d1X130nwhhk”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 13 tháng 11 năm 2020.

d67d1X130nwhHu”- đổi mã này và nhận phần thưởng quà tặng. Nó sẽ không hoạt động sau ngày 18 tháng 11 năm 2020.

Mã quà tặng chiến tranh toàn cầu Tam Quốc

Làm thế nào để đổi code Three Kingdoms Global War?

Để đổi mã quà tặng Three Kingdoms Global War, hãy nhấn vào nhân vật tiểu sử nhỏ ở góc trên bên trái của màn hình trò chơi. Trên menu hồ sơ nhân vật, ở phía dưới bên phải, nhấn vào nút “cài đặt” -> sau đó nhấn vào “mã quà tặng” -> nhập mã quà tặng và nhận phần thưởng.

Bạn đang tìm mã quà tặng Đại chiến toàn cầu Tam Quốc? Vâng, hãy theo dõi trang FB của trò chơi và bạn sẽ nhận được các cập nhật mã mới ở đó. Liên kết trang FB được đưa ra bên dưới. Hãy theo dõi họ và để mắt đến những bài viết do họ thực hiện.