Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 12/12/2023

Nếu bạn có nội dung trong các ô khác nhau và muốn kết hợp nội dung đó, Google Trang tính cung cấp một số tính năng hữu ích như CONCATENATE và JOIN.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các ví dụ về hợp nhất trong Google Trang tính. Trước khi chuyển sang các ví dụ, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về toán tử nối và hàm nối.

Tuyên bố CONCATENATE trong Google Trang tính

Dấu và (&) là một toán tử nối có thể được sử dụng để nối các ô trong Google Trang tính.

Ví dụ: giả sử bạn có họ và tên như hình dưới đây:

Bạn có thể sử dụng công thức sau để kết hợp họ và tên. = A2 & “” & B2
Lưu ý rằng tôi đã sử dụng dấu cách giữa liên kết cho họ và tên, vì tôi muốn các từ này được phân tách bằng dấu cách. Bạn có thể sử dụng bất kỳ dấu phân cách nào (còn được gọi là dấu phân cách) như dấu phẩy, dấu gạch nối, dấu chấm phẩy, v.v.

Mặc dù ký hiệu và nối hoạt động tốt, nhưng nó chỉ hữu ích khi bạn cần nối một vài ô. Nếu bạn có nhiều ô cần hợp nhất trong Google Trang tính, tốt nhất bạn nên sử dụng các hàm.

Hàm CONCATENATE trong Google Trang tính

Tính năng hợp nhất trong Google Trang tính cho phép bạn nhanh chóng hợp nhất các giá trị trong các ô.

Đây là cú pháp của hàm Concatenate:

CONCATENATE (string1, [string2, …])

  • string1 là chuỗi ban đầu (chuỗi đầu tiên).
  • string1 là chuỗi thứ hai bạn muốn nối với chuỗi đầu tiên. Bạn có thể chỉ định

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ về việc sử dụng hàm CONCATENATE trong Google Trang tính.

Ví dụ 1 – Nối với khoảng trắng

Giả sử bạn có một tập dữ liệu bao gồm họ và tên, và bạn muốn nối chúng với một khoảng trắng giữa chúng.

Đây là công thức để thực hiện việc này: = CONCATENATE (A2, “”, B2)
Lưu ý rằng hàm có 3 đối số – tên, khoảng trắng trong dấu ngoặc kép và tên thứ hai.

Ví dụ 2 – nối với dấu phẩy

Giả sử bạn có cùng một tập dữ liệu với các tên, nhưng thay vì nối tập dữ liệu đó với khoảng trắng ở giữa, bạn muốn tập dữ liệu đó ở định dạng sau: họ, tên.

Đây là công thức để làm điều này:

= CONCATENATE (B2, “,”, A2)

Ví dụ 3 – Kết hợp với số hiện tại

Hàm Concatenate cũng có thể hữu ích khi bạn muốn nối văn bản với một số thứ tự.

Ví dụ, trong tập dữ liệu bên dưới, bạn muốn thêm số sê-ri vào trước mỗi tên. Vì vậy, đối với tên đầu tiên sẽ là 01 – John Spike, đối với tên thứ hai – 02 – Brad Connor, v.v.

Đây là công thức để làm điều này:

= CONCATENATE (ROW () – 1, “-“, A2, “”, B2)

Ví dụ 4 – Kết hợp một mảng ô

Giả sử bạn có cùng một tập dữ liệu với các tên (như hình bên dưới). Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn muốn nối các tên và liệt kê chúng trong một ô (mỗi tên trên một dòng mới).

Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức sau:

= JOIN (char (10), A2: A6 & “” & B2: B6)
Lưu ý rằng đây là công thức mảng, vì vậy hãy sử dụng Control + Shift + Enter (giữ phím Control và Shift rồi nhấn Enter). Khi bạn nhấn Control + Shift + Enter, ArrayFormula sẽ tự động được thêm vào công thức.

Công thức sử dụng CHAR (10), thêm dấu ngắt dòng vào kết quả của công thức.

Phương pháp này cũng có thể hữu ích khi bạn có các địa chỉ với các phần khác nhau trong các ô khác nhau trong một hàng (ví dụ: số nhà trong một ô, tên đường ở ô khác, tên thành phố trong ô khác, v.v.) và bạn muốn nối chúng để tạo dấu địa chỉ .

Nội dung tương tự:

Cách khắc phục Mã lỗi Reddit 103, 400, 503 hoặc 504

Hướng dẫn • 20/02/2024

Reddit là một trong những trang web phổ biến nhất trên internet và có lý do chính đáng. Với hàng triệu người dùng hoạt ...

Cách sử dụng hàm ERROR.TYPE trong Google Trang tính

Hướng dẫn • 15/12/2023

Hàm ERROR.TYPE trong Google Trang tính rất hữu ích nếu bạn muốn xác định loại giá trị lỗi trong một ô cụ thể bằng ...

Nhận đăng ký gia đình và cá nhân Microsoft 365 mới

Hướng dẫn • 06/11/2023

Đăng ký Office 365 dành cho người tiêu dùng sẽ có tên mới. Microsoft gần đây đã công bố một thương hiệu mới, cũng ...

Sửa lỗi OBS nói lắp/bỏ qua âm thanh trong khi ghi/phát trực tuyến

Hướng dẫn • 17/12/2023

Open Broadcaster Software, hay đơn giản là OBS, là một chương trình ghi video và phát trực tiếp nguồn mở có sẵn để sử ...