Mỹ Nhân Ký: Cách đưa các "Mỹ Nhân" lên tình duyên hiệu quả nhất

Như tiêu đề game Mỹ Nhân Ký đề cập ,bài viết này sẽ hướng dẫn các Tôn Chủ làm cách nào để đưa các nữ nhân lên tình duyên nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đầu tiên thì Tôn Chủ hãy mở giao diện Võ Cơ ra trước nè => Chọn 1 mỹ nhân muốn làm cho nàng ta “lên tình duyên”.

Mỹ Nhân Ký: Cách đưa các

 

1.Trước tiên là cấp độ

Biểu tượng + dưới phần tên mỹ nữ hiện màu xanh tức mỹ nhân này được tăng cấp.Nhấp vào sẽ chuyển đến giao diện Truyền Công
Khi tăng cấp cần tốn Kinh Nghiệm đơn – Trong “túi” tìm và nhấp vào sử dụng => hiển thị thông báo tăng cấp cho mỹ nhân,nhấp có

 

Mỹ Nhân Ký: Cách đưa các

Phần chi tiết thuộc tính mỹ nhân : Chỉ số DÒng màu cam là thuộc tính tăng từ tăng sao Chỉ số DÒng màu đen là thuộc tính tăng từ tăng cấp, thuộc tính được kích hoạt sau khi tăng sao , trang bị và độ thiện cảm.

Mỹ Nhân Ký: Cách đưa các

 

2. Độ thiện cảm.

Tăng độ thiện cảm cần tốn tín vật, các tôn chủ vượt ải các chương đều nhận được nhé <3 phần thông tin của võ cơ, nhấp vào võ cơ bạn muốn tăng và sau đó thêm tín vật vào Sau khi đủ tín vật sẽ được tăng thiện cảm lên. Thiện cảm tăng , sẽ mở khóa kỹ năng của mỹ nhân , vào phần kỹ năng để tăng cấp kỹ năng lên nữa là xong.

Mỹ Nhân Ký: Cách đưa các

 

3. Tăng sao

Tăng sao thì cần tốn mảnh mỹ nhân , khi mảnh mỹ nhân thu thập đủ, vào bắt đầu thôi. Trường hợp mỹ nhân chưa kích hoạt, thì các tôn chủ vào “Nghiệm thân” để xem xét nhé.

4.Tình Duyên

Chỉ cần sở hữu mỹ nhân dể kích hoạt tình duyên là có thể kích hoạt thuộc tính tình duyên, không cần phải ra trận.
Nhưng trước hết game thủ hãy cố gắng luyện công lên level đã nhé. Nếu không sẽ không có duyên gặp được Mỹ Nhân đâu .Chúc bạn may mắn.

Từ khóa: