Hướng dẫn - Cập nhật lần cuối 05/04/2022

Nếu bạn làm việc với các công thức trong Google Trang tính, bạn biết rằng lỗi có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Mặc dù nhận được lỗi là một phần của quá trình làm việc với các công thức trong Google Trang tính, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết cách xử lý đúng các lỗi đó. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xử lý lỗi trong Google Trang tính bằng cách sử dụng hàm IFERROR.

Trước khi chúng ta đi đến chính công thức, hãy nhanh chóng tìm hiểu về các lỗi khác nhau mà bạn có thể gặp phải với Google Trang tính và nguyên nhân có thể gây ra những lỗi đó.

Các loại lỗi khác nhau trong Google Trang tính

Dưới đây là các lỗi khác nhau mà bạn có thể gặp phải khi làm việc với Google Trang tính:

# DIV / 0! Lỗi

Bạn có thể sẽ gặp lỗi này khi một số chia hết cho 0. Đây được gọi là lỗi chia. Nếu bạn di con trỏ chuột qua ô có lỗi này, thông báo “Tham số 2 của hàm DIVIDE không được bằng 0” sẽ hiển thị.

Lỗi # N / A

Đây được gọi là lỗi “không có sẵn” và bạn sẽ thấy lỗi này khi sử dụng công thức tìm kiếm và nó không thể tìm thấy giá trị (do đó “Không có sẵn”).

Sau đây là một ví dụ trong đó công thức VLOOKUP được sử dụng nhưng trả về lỗi nếu nó không thể tìm thấy giá trị tra cứu trong mảng bảng.

#REF! Lỗi

Đây được gọi là lỗi tham chiếu và bạn sẽ thấy nó khi tham chiếu trong công thức không còn hợp lệ. Đây có thể là trường hợp khi công thức tham chiếu đến tham chiếu ô và tham chiếu ô đó không tồn tại (xảy ra khi bạn xóa hàng / cột hoặc trang tính được tham chiếu bởi công thức).

#GIÁ TRỊ! Lỗi

Lỗi giá trị xảy ra khi sử dụng sai kiểu dữ liệu trong công thức.

Ví dụ, trong ví dụ dưới đây, khi tôi cố gắng thêm các ô có 0 và ký tự A, nó sẽ báo lỗi giá trị. Điều này xảy ra vì bạn chỉ có thể thêm các giá trị số, nhưng thay vào đó, tôi đã thử thêm một số bằng ký tự văn bản.

#TÊN? Lỗi

Lỗi này có thể là kết quả của chức năng không được viết chính xác. Ví dụ, nếu bạn sử dụng nhầm VLOKUP thay vì VLOOKUP, nó sẽ tạo ra một lỗi tên.

#NUM! Lỗi

Lỗi Num có thể xảy ra nếu bạn cố gắng tính toán một giá trị rất lớn trong Google Trang tính. Ví dụ, = 145 ^ 754 sẽ trả về lỗi số.

Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn cố gắng nhập sai số. Ví dụ: trong trường hợp của hàm căn bậc hai, nếu bạn cung cấp một số âm làm đối số, nó sẽ trả về lỗi số.

Bây giờ, tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về các lỗi có thể xảy ra trong Google Trang tính và điều gì có thể dẫn đến những lỗi như vậy.

Bây giờ chúng ta hãy tìm ra nó cách sử dụng hàm IFERROR trong Google Trang tính để xử lý tất cả các lỗi này.

Cú pháp hàm IFERROR

IFERROR (giá trị, [value_if_error])

Đầu vào đối số

  • giá trị là đối số được kiểm tra lỗi. nó có thể là một tham chiếu ô hoặc một công thức.
  • value_if_error là một đối số tùy chọn. Nếu đối số giá trị là lỗi, thì đây là giá trị được trả về thay vì lỗi. Các loại lỗi sau được đánh giá: # N / A, #REF !, # DIV / 0 !, #VALUE !, #NUM !, #NAME? Và #ERROR !.

Ghi chú bổ sung:

  • Nếu bạn bỏ qua đối số “value_if_error”, không có gì được hiển thị trong ô trong trường hợp có lỗi (tức là ô trống).
  • Nếu đối số giá trị là một công thức mảng, hàm IFERROR sẽ trả về một mảng kết quả cho mỗi phần tử trong phạm vi được chỉ định trong giá trị.

Sử dụng hàm IFERROR trong Google Trang tính – Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm IFERROR trong Google Trang tính.

Ví dụ 1: Trả lại văn bản trống hoặc có nghĩa thay vì lỗi

Bạn có thể dễ dàng tạo các điều kiện trong đó bạn chỉ định một giá trị cụ thể trong trường hợp công thức trả về lỗi (ví dụ: nếu lỗi thì để trống và nếu lỗi thì là 0).

Nếu bạn có kết quả công thức dẫn đến lỗi, bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để bọc công thức trong đó và trả về văn bản trống hoặc có nghĩa trong trường hợp có lỗi.

Trong tập dữ liệu bên dưới, phép tính trong cột C trả về lỗi nếu giá trị số lượng là 0 hoặc trống.

Trong trường hợp này, bạn có thể trả về một trường trống thay vì một lỗi bằng cách sử dụng công thức sau:

= IFERROR (A2 / B2, “”)
Trong trường hợp này, bạn cũng có thể sử dụng một số văn bản có nghĩa thay vì trả về một ô trống.

Ví dụ: công thức bên dưới sẽ trả về văn bản “Lỗi” nếu phép tính mang lại giá trị lỗi.

= IFERROR (A2 / B2, “Lỗi”)

Ví dụ 2 – Trả về “Không tìm thấy” Khi hàm VLOOKUP không thể tìm thấy giá trị

Với hàm Vlookup (VLOOKUP), bạn sẽ nhận được # N / A! lỗi khi hàm không thể tìm thấy giá trị mà nó đang tìm kiếm trong mảng bảng.

Bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để trả về văn bản có ý nghĩa như “Không tìm thấy” hoặc “Không có sẵn” thay vì báo lỗi.

Dưới đây là một ví dụ trong đó hàm VLOOKUP trả về # N / A! lỗi.

Sau đây là một công thức có thể được sử dụng để trả về văn bản “Không có trong danh sách” thay vì thông báo lỗi. = IFERROR (VLOOKUP ($ D $ 2, $ A $ 2: $ B $ 5,2,0), “Không có trong danh sách”)
Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng hàm IFNA thay vì hàm IFERROR. Hãy nhớ rằng hàm IFERROR sẽ loại bỏ bất kỳ loại lỗi nào, trong khi IFNA sẽ chỉ xử lý lỗi # N / A! lỗi.

Nội dung tương tự:

Cách xem phim Marvel theo thứ tự

Hướng dẫn • 29/04/2022

WandaVision (Disney +) Nội dung chính Thực hiện đơn hàng MCU: giai đoạn đầu MCU: Giai đoạn 2 MCU: giai đoạn 3 MCU: Giai ...

Cách xem CBS mà không cần cáp Time Warner

Hướng dẫn • 04/04/2022

Cách xem CBS mà không cần cáp Time Warner Mạng CBS và Time Warner Cable (TWC) đang tham gia vào một trò chơi lớn ...

Sẵn sàng nâng cấp? Cách tải iOS 16

Hướng dẫn • 08/06/2022

Bạn đã bao giờ nhìn vào điện thoại của mình và cảm thấy hơi nhàm chán với các tính năng của nó? Bạn tải ...

Tìm kiếm trong Firefox không hoạt động – phải làm gì?

Hướng dẫn • 28/09/2022

Tôi đã sử dụng Firefox của mình để tìm kiếm một từ trên một trang web, nhưng thanh tìm kiếm không hiển thị. Tôi ...