Developers: Global City

Global City: Hướng dẫn làm chủ game một cách nhanh chóng

Hướng dẫn • 21/08/2020

Bạn mới tham gia trò chơi Global City? Làm chủ tất cả các cơ chế cốt lõi của nó với các trò gian lận ...