Cách xem các yêu cầu theo dõi trên TikTok

Đã cập nhật vào lúc March 16, 2024

Nếu bạn đã chuyển sang tài khoản TikTok cá nhân, mọi người sẽ cần gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi để theo dõi bạn. Để họ có thể xem video của bạn, bạn cần chấp nhận yêu cầu đăng ký của họ. Nếu không, họ sẽ không thể nhìn thấy nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Nếu tài khoản của bạn ở chế độ công khai, bạn không phải lo lắng về việc chấp nhận các yêu cầu theo dõi.

Điều này là do bất kỳ ai cũng có thể theo dõi bạn trên TikTok.

Mặt khác, nếu bạn có tài khoản cá nhân và không chắc liệu các yêu cầu đăng ký của mình có khớp hay không, thì hướng dẫn này là dành cho bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xem các yêu cầu theo dõi trên TikTok.

Bạn cũng sẽ học cách gửi yêu cầu theo dõi trên TikTok nếu bạn muốn theo dõi tài khoản cá nhân.

Cách xem các yêu cầu theo dõi trên TikTok

Để xem các yêu cầu theo dõi trên TikTok, trước tiên bạn cần chuyển sang tài khoản cá nhân. Khi bạn đã chuyển sang tài khoản cá nhân, hãy chuyển đến hộp thư đến của bạn và nhấp vào Thực hiện theo yêu cầu.

Chuyển sang tài khoản cá nhân có nghĩa là mọi người sẽ phải gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi trước khi họ có thể theo dõi bạn trên TikTok.

Các yêu cầu tiếp theo này sẽ được gửi đến hộp thư của bạn.

Nếu bạn không muốn những người ngẫu nhiên xem video TikTok của mình, bạn nên chuyển sang tài khoản cá nhân.

Nếu không, bất kỳ ai cũng có thể xem video TikTok của bạn trên hồ sơ của bạn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng video của bạn sẽ không xuất hiện trên trang “Dành cho bạn” của bất kỳ ai nếu tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư.

Ngoài ra, thẻ bắt đầu bằng # sẽ không hoạt động vì video của bạn sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm thẻ bắt đầu bằng #.

Do đó, trước khi chuyển sang tài khoản cá nhân, hãy lưu ý rằng lượt xem và mức độ tương tác của bạn sẽ giảm đi rất nhiều.

Dưới đây là hướng dẫn 3 bước về cách bạn có thể xem các yêu cầu theo dõi của mình trên TikTok (kèm theo ảnh chụp màn hình).

1. Chuyển sang tài khoản cá nhân.

Mở TikTok> Biểu tượng tôi> Ba dấu chấm> Quyền riêng tư> Tài khoản cá nhân> Bật.

Bỏ qua bước này nếu bạn đã đặt tài khoản TikTok của mình ở chế độ riêng tư.

Bước đầu tiên để xem các yêu cầu theo dõi trên TikTok là chuyển sang tài khoản cá nhân.

Nếu bạn có tài khoản công khai, bạn sẽ không thể thấy các yêu cầu theo dõi.

Điều này là do bất kỳ ai theo dõi bạn sẽ tự động trở thành người theo dõi bạn.

Nói cách khác, mọi người không cần bạn chấp thuận để theo dõi bạn.

Để chuyển sang tài khoản TikTok cá nhân, hãy nhấp vào biểu tượng “Tôi” ở thanh điều hướng dưới cùng.

Khi bạn nhấp vào biểu tượng “Tôi”, bạn sẽ được đưa đến hồ sơ TikTok của mình.

Ở góc bên phải của hồ sơ TikTok, bạn sẽ thấy ba dấu chấm.

Nhấp vào ba dấu chấm để mở menu.

Trong menu, nhấp vào “Bảo mật” trong tiêu đề “Tài khoản”.

Trong tiêu đề “Khả năng khám phá”, bạn sẽ thấy tùy chọn “Tài khoản cá nhân”.

Bật tùy chọn “Tài khoản cá nhân” để chuyển sang tài khoản TikTok cá nhân.

Nếu bạn hiện có tài khoản doanh nghiệp, TikTok sẽ cảnh báo bạn rằng bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng kinh doanh như phân tích.

Nếu họ làm vậy, hãy nhấp vào “Chuyển sang Tài khoản Cá nhân” để xác nhận việc chuyển đổi.

Tiếp tục bước tiếp theo để biết cách tìm các yêu cầu đăng ký của bạn.

2. Đi tới hộp thư của bạn và nhấp vào “Thực hiện theo yêu cầu”.

Hộp thư đến> Yêu cầu giám sát.

Nếu bạn đã đặt tài khoản TikTok của mình ở chế độ riêng tư, những người theo dõi bạn sẽ được đánh dấu là yêu cầu theo dõi.

Để mọi người theo dõi bạn, bạn cần chấp nhận yêu cầu theo dõi của họ.

Để xem các yêu cầu đăng ký của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Hộp thư đến trên thanh điều hướng dưới cùng.

Khi bạn nhấp vào hộp thư đến của mình, bạn sẽ được đưa đến trang hoạt động.

Trên trang hoạt động, bạn sẽ thấy tất cả các thông báo TikTok của mình (như lượt thích, nhận xét, trả lời).

Bạn cũng sẽ có thể xem các yêu cầu đăng ký của mình.

Các yêu cầu theo dõi của bạn có thể được nhìn thấy ở đầu trang hoạt động.

Ví dụ: nếu bạn có 10 yêu cầu đăng ký, bạn sẽ thấy số “10” bên cạnh chấm đỏ.

Nhấp vào Đăng ký Yêu cầu để xem các yêu cầu theo dõi của bạn.

3. Chấp nhận hoặc loại bỏ các yêu cầu theo dõi.

Chấp nhận hoặc xóa các yêu cầu đăng ký.

Sau khi nhấp vào Yêu cầu theo dõi, bạn sẽ thấy danh sách những người đã gửi yêu cầu theo dõi cho bạn trên TikTok.

Bạn có thể chấp nhận hoặc xóa một yêu cầu theo dõi.

Chấp nhận yêu cầu theo dõi sẽ khiến người đó theo dõi bạn.

Mặt khác, xóa yêu cầu theo dõi sẽ ngăn họ theo dõi bạn.

Bạn đã học thành công cách xem các yêu cầu theo dõi của mình trên TikTok!

Cách gửi yêu cầu theo dõi trên TikTok

Truy cập tài khoản TikTok cá nhân của bạn> nhấp vào nút Theo dõi để gửi yêu cầu theo dõi cho họ.

Để gửi yêu cầu theo dõi trên TikTok, hãy truy cập tài khoản TikTok cá nhân của bạn.

Sau đó nhấp vào nút “Đăng ký” để gửi yêu cầu theo dõi cho họ.

Sau khi bạn nhấp vào nút Đăng ký, yêu cầu đăng ký của bạn sẽ được gửi đến hộp thư của người đó.

Sau đó, nút “Theo dõi” sẽ chuyển thành nút “Đã yêu cầu”.

Nếu bạn nhấp vào nút “Đã yêu cầu”, bạn có thể hủy yêu cầu của mình.

Nhưng nếu bạn chưa hủy, người đó có thể chấp nhận hoặc xóa yêu cầu theo dõi của bạn.

Nếu họ đã chấp nhận yêu cầu đăng ký của bạn, bạn sẽ có thể xem video của họ.

Mặt khác, nếu người đó đã xóa yêu cầu theo dõi của bạn, nút Đã yêu cầu sẽ chuyển thành nút Theo dõi.

Khi nó xảy ra bạn có thể nhấp vào nút “Theo dõi”để gửi lại yêu cầu theo dõi cho họ.

Phần Tổng kết

Yêu cầu theo dõi TikTok chỉ có thể được nhìn thấy nếu bạn đã đặt tài khoản TikTok của mình là riêng tư.

Nếu tài khoản của bạn ở chế độ công khai, bất kỳ ai cũng có thể theo dõi bạn trên TikTok mà không cần bạn cho phép.

Do đó, bạn sẽ không thể thấy các yêu cầu đăng ký trong hộp thư của mình.

Hãy nhớ rằng có nhiều nhược điểm khi chuyển sang tài khoản TikTok cá nhân, bao gồm giảm lượt xem và ít bình luận hơn.

Nhưng nếu bạn không muốn những người ngẫu nhiên xem video TikTok của mình, thì việc bật tắt là một ý tưởng hay vì nó cho phép bạn kiểm soát những ai có thể theo dõi bạn trên TikTok.

Bài viết tương tự