Cách gắn thẻ ai đó trên TikTok

Đã cập nhật vào lúc March 17, 2024

Bạn bè của bạn có xem video với bạn không? Nếu vậy, bạn có thể gắn thẻ họ để ghi công. Bằng cách này, người xem sẽ có thể theo dõi tài khoản TikTok của bạn bè bạn.

Bạn cũng có thể thêm thẻ vào điệu nhảy gốc. Đây còn được gọi là “DC”, có nghĩa là tín dụng khiêu vũ.

Bạn có thể gắn thẻ người dùng ban đầu đã tạo ra điệu nhảy bằng “DC: @username”.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách đề cập hoặc gắn thẻ ai đó trên TikTok trong video của bạnđể cung cấp tín dụng.

Cách gắn thẻ ai đó trên TikTok

Để gắn thẻ ai đó trên TikTok, bạn cần chỉnh sửa phụ đề video của mình.

Trước khi đăng video, bạn có thể gắn thẻ mọi người bằng cách nhấp vào “@ Bạn bè”.

Tùy chọn “@ Friends” cho phép bạn tìm kiếm người dùng trên TikTok.

Ví dụ: nếu bạn muốn gắn thẻ tài khoản TikTok chính thức, hãy tìm kiếm “TikTok”.

Cuối cùng, nhấp vào tài khoản TikTok chính thức để gắn thẻ họ trong video của bạn.

Trên các mạng xã hội như Instagram, bạn sẽ có thể gắn thẻ những người trong ảnh của mình.

Tuy nhiên, bạn không thể gắn thẻ mọi người trên video TikTok của mình.

Thay vào đó, bạn cần đề cập đến chúng trong phần chú thích của video.

Khi bạn đề cập đến ai đó trong phụ đề video của mình (như @TikTok), người xem có thể nhấp vào tay cầm của họ để truy cập hồ sơ của họ.

Đây là cách để gắn thẻ ai đó trên TikTok:

1. Nhấp vào biểu tượng “+”.

Để bắt đầu, bạn cần mở TikTok và đăng nhập vào tài khoản của mình nếu chưa có.

Khi ở trên TikTok, bạn cần tải lên hoặc quay video.

Trên thanh điều hướng dưới cùng, bạn sẽ thấy một số biểu tượng, bao gồm cả biểu tượng “+”.

Nhấp vào biểu tượng “+” để tải lên hoặc quay video.

2. Tải xuống video.

Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng “+”, máy ảnh của bạn sẽ mở ra.

Bây giờ, bạn cần tải video lên từ thư viện ảnh của mình hoặc quay một video mới.

Để quay video, hãy nhấn nút quay.

Nếu bạn muốn tải video xuống từ thư viện ảnh của mình, hãy nhấp vào Tải xuống bên cạnh nút ghi.

3. Chọn video bạn muốn tải xuống.

Sau khi bạn nhấp vào “Tải lên”, ảnh và video của bạn sẽ mở ra.

Bây giờ bạn cần điều hướng đến video bạn muốn đăng trên TikTok.

Bạn có thể nhấp vào tiêu đề để chuyển đổi giữa các album của mình.

Sau khi tìm thấy video bạn muốn đăng trên TikTok, hãy nhấp vào video đó để chọn.

Sau đó nhấp vào “Tiếp theo” để tiếp tục cắt video.

4. Nhấp vào tiếp theo.

Sau khi bạn nhấp vào “Tiếp theo”, bạn sẽ được đưa đến trang cắt ảnh.

Trên trang cắt, bạn sẽ có thể cắt video.

Bạn cũng có thể xoay video bằng cách nhấp vào biểu tượng xoay.

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào “Tiếp theo” để chỉnh sửa video của bạn.

5. Nhấp vào “Tiếp theo” một lần nữa.

Sau khi bạn nhấp vào “Tiếp theo”, bạn sẽ được đưa đến trang chỉnh sửa.

Trên trang chỉnh sửa, bạn sẽ có thể chỉnh sửa video.

Điều này bao gồm thêm âm thanh, hiệu ứng, văn bản, v.v.

Khi bạn chỉnh sửa xong video của mình, hãy nhấp vào “Tiếp theo” để chuyển sang bước tiếp theo.

6. Chọn Bạn bè.

Sau khi chỉnh sửa xong video của mình, bạn sẽ được đưa đến trang Xuất bản.

Trên trang Xuất bản, bạn sẽ có thể thêm tiêu đề và vị trí.

Bạn cũng có thể chọn ảnh bìa và chỉnh sửa cài đặt bảo mật của video.

Phía trên tùy chọn Thêm vị trí, bạn sẽ thấy một số tùy chọn.

Điều này bao gồm “#Hashtags” và “@Friends”.

Để bắt đầu gắn thẻ ai đó trên TikTok, hãy nhấn vào “@ Bạn bè”.

7. Tìm người dùng bạn muốn gắn thẻ và chọn nó.

Sau khi bạn nhấp vào “@ Bạn bè”, trang “Bạn bè @” sẽ mở ra.

Trên trang này, bạn sẽ thấy một thanh tìm kiếm.

Bây giờ bạn cần tìm người dùng mà bạn muốn gắn thẻ trên TikTok.

Để thực hiện việc này, hãy nhập tên người dùng bạn muốn gắn thẻ vào thanh tìm kiếm.

Ví dụ: nếu bạn muốn gắn thẻ TikTok, hãy tìm kiếm “TikTok”.

Cuối cùng, nhấp vào tài khoản TikTok chính thức để gắn thẻ họ trong phần phụ đề video của bạn.

8. Đăng video.

Sau khi nhấp vào người dùng bạn muốn gắn thẻ, bạn sẽ thấy họ trong chú thích video của mình.

Ví dụ: nếu bạn đã gắn thẻ TikTok, bạn sẽ thấy “@tiktok” trong phụ đề video của mình.

Bạn cũng có thể gắn thẻ nhiều người dùng.

Để thực hiện việc này, bạn có thể nhấp lại vào tùy chọn “@ Friends” và tìm người dùng mà bạn muốn gắn thẻ.

Ngoài ra, bạn có thể nhập “@” theo sau là tên người dùng của bạn trong tiêu đề video của bạn.

Cuối cùng, nhấn “Đăng” để đăng video lên TikTok.

Sau khi bạn đăng video lên TikTok, người xem sẽ có thể nhìn thấy người dùng mà bạn đã gắn thẻ trong phần phụ đề của video.

Họ có thể truy cập hồ sơ của người dùng bằng cách nhấp vào tên người dùng của họ (ví dụ: @tiktok).

Phần Tổng kết

Một thực tế phổ biến trên các nền tảng truyền thông xã hội là gắn thẻ những người trong ảnh hoặc video của bạn. Điều này được thực hiện để cung cấp cho họ sự công nhận hoặc tin tưởng.

Trên Instagram, bạn có thể làm điều này với tính năng “Tag mọi người”.

Trên TikTok, bạn có thể gắn thẻ mọi người bằng cách đề cập đến họ trong chú thích video của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn gắn thẻ TikTok, bạn có thể thêm “@tiktok” vào tiêu đề video của mình.

Bằng cách thêm dấu “@” vào trước tên người dùng, người đó sẽ được gắn thẻ.

Nếu bạn quên gắn thẻ ai đó trong phụ đề video của mình, điều tốt nhất bạn có thể làm là đăng bài xử lý TikTok của họ dưới dạng nhận xét.

Bằng cách này, người xem sẽ có thể tìm thấy tài khoản TikTok của người đó trong phần nhận xét của video của bạn.

Bài viết tương tự